Konferens 12-14 oktober 2021

Bevara eller gallra. 11.00-11.40

Covid i de enskilda arkiven – vad blir kvar då?  

Samtal med Anders Houltz, forskningschef, Centrum för Näringslivshistoria och Maud Almström Blom, funktionsansvarig främja enskilda arkiv, Riksarkivet, Anna Ketola, arkiv- och verk- samhetschef, Skånes arkivförbund,

Samtal med Anders Houltz, forskningschef, Centrum för Näringslivshistoria och Maud Almström Blom, funktionsansvarig främja enskilda arkiv, Riksarkivet, Anna Ketola, arkiv- och verk- samhetschef, Skånes arkivförbund, Catalina Benavente, arkivarie, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Susanne Nylund Skog, forskningsarkivarie, på Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet

 

 

Läs hela
Bevara eller gallra. 11.50-12.30

Nordisk utblick – Digital bevarandestrategi i Danmark

”Navigare necesse est…”- men hvordan navigerer vi på det digitale hav? 

Udtrykket ”Navigare necesse est” (det er nødvendigt at sejle) er tillagt den romerske hærfører Pompejus

”Navigare necesse est…”- men hvordan navigerer vi på det digitale hav? 

Udtrykket ”Navigare necesse est” (det er nødvendigt at sejle) er tillagt den romerske hærfører Pompejus og blev siden de tyske hansestæders motto. På mange måder kunne det også fungere som motto for arkiverne i den digitale verden. Vi bliver konstant udsat for nye udfordringer, nye digitale formater, nye valg, der skal træffes. Vi skal, kort sagt, finde ud af, hvordan vi som arkiver navigerer på det digitale hav, så vi kan sikre bevaringen af den digitalt skabte kulturarv for eftertiden. Hvilke ”sømærker” kan vi bruge til at sejle efter? Hvad skal vi lægge vægt på, når vi udformer forskrifter for myndighederne, udvælger formater til bevaring og specificerer de nødvendige metadata?  

Disse spørgsmål har vi inden for det seneste år forsøgt at besvare på Rigsarkivet i Danmark ved at gentænke og genformulere grundlaget for vores digitale bevaring. Resultatet blev dels en politik for digital arkivering, dels en mere målrettet strategi for digital bevaring. Politikken har fokus på hele datas livscyklus og fungerer som grundlag for arbejdet. Politikken fastsætter de ni vigtigste pejlemærker (”sømærker”), som anviser retningen for de valg, vi hele tiden skal tage. Strategien handler om, hvordan vi i den kommende år vil forsøge at konkretisere politikken i arbejdet med digital bevaring og anviser de indsatsområder, vi vil fokusere på. 

I dette indlæg vil enhedschef Jan Dalsten Sørensen fra det danske rigsarkiv præsentere politik og strategi og fortælle om erfaringerne med at bruge dokumenterne i praksis.  

Jan Dalsten Sørensen, enhetschef, Rigsarkivet i Danmark

 

Läs hela
Bevara eller gallra. 13.30-14.10

Senaste nytt från riksarkivet

Vi får en rapportering av senaste nytt från Riksarkivet, nya föreskrifter RA:FS – exempelvis gallring efter skanning, nytt om tillsyn och leverans, aktuella regeringsuppdrag, frågor

Vi får en rapportering av senaste nytt från Riksarkivet, nya föreskrifter RA:FS – exempelvis gallring efter skanning, nytt om tillsyn och leverans, aktuella regeringsuppdrag, frågor om bevarande och tillgänglighet, hållbarhet och formatfrågor som FormatE.

Petra Dornbusch, enhetschef

Fredrik, Lindberg, enhetschef

 

Anna-Kristina Andersson, utredare

Monika Jansson, utredare

 

Länkar:

Läs hela
Bevara eller gallra. 15.20-16.00

Kommunala samrådsgruppen informerar

Vi får en presentation av senaste nytt från den kommunala samrådsgruppen.

Ylva Lindblom, nuvarande ordförande inom Samrådsgruppen samt förbundsjurist SKR.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett

Vi får en presentation av senaste nytt från den kommunala samrådsgruppen.

Ylva Lindblom, nuvarande ordförande inom Samrådsgruppen samt förbundsjurist SKR.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn.

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och informationshantering.

Läs hela