FAI-priset

Mats Burell tar emot FAI-priset vid FAI-konferensen 2020. Mattias Hammarlund överlämnar priset (Mattias är sammankallande i föreningens valberedning och initiativtagare till priset).

Priset till Torbjörn Hörnfeldts minne delas ut årligen av FAI för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige ”FAI-priset” . Priset består av en prissumma och ett diplom. Nomineringar skickas in via formulär på föreningens webbplats och styrelsen fattar beslut om vem/vilka som får priset. Nomineringar ska innehålla kandidatens/kandidaternas namn och kontaktuppgifter samt en motivering till priset. Priset delas ut vid en ceremoni under året (exempelvis vid årsmötet eller konferensen). Priset kan delas ut till en eller flera personer som under de gångna åren bidragit till att främja arkiv och informationsförvaltning i Sverige. I samband med prisutdelningen ska styrelsen presentera en motivering till årets utmärkelse.

Vägledande kriterier

  • att bidra till det långsiktiga perspektiv som föreningen vill verka för – främja ett långsiktigt bevarande, tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information
  • att hjälpa andra i branschen på ett generöst och prestigelöst sätt
  • att bidra till kunskapsförmedling, nyskapande, innovation och synliggörande av arkiv och informationsförvaltning både till kollegor och allmänhet