Konferens 12-14 oktober 2021

Inspelade sessioner. Inget klockslag

Överföring till tredje land efter Schrems II-domen 

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till USA, endast med stöd av Privacy Shield, antingen behöver sluta med detta eller luta sig mot en annan grund för att överföringen ska vara GDPR-kompatibel. 

Soheil Roshanbin, rättsutvecklare, Kronofogdemyndigheten 

Läs hela
Inspelade sessioner.

Från arkivredovisningen till Europeana!

Idag skapas en arkivredovisning i ett autonomt system utan någon koppling till omvärlden. Detta är en vanlig uppfattning,, men är det sant eller inte? Vi

Idag skapas en arkivredovisning i ett autonomt system utan någon koppling till omvärlden. Detta är en vanlig uppfattning,, men är det sant eller inte? Vi kan exportera information från arkivredovisningssystemet med hjälp av utbytesformaten EAD och EAC-CPF, i framtiden även med hjälp av RiC. Förutsättningarna finns för att arkivredovisningssystemen ska kunna interagera med sin omvärld! Ta del av aktuell information om utvecklingen och det pågående arbetet ut med utbytesformaten för arkivredovisning. Passa också på att lära dig mer om hur arkivformaten kan användas tillsammans med andra utbytesformat, det Europeiska byggnadsblocket för eArkivering och Europeana! 

Karin Bredenberg, metadatastrateg Sydarkivera, vice ordförande i internationell teknisk kommitté för arkivstandarder, Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards, TS-EAS

Läs hela
Inspelade sessioner.

Hur man kommunicerar arkiv

Samtal mellan representanter i FALK:s styrelse

Nils Mossberg, Energimyndigheten,  Ria Larsson, Kommunalförbundet Sydarkivera och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv

Samtal mellan representanter i FALK:s styrelse

Nils Mossberg, Energimyndigheten,  Ria Larsson, Kommunalförbundet Sydarkivera och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv

Läs hela
Inspelade sessioner.

Ljuset i mörkret

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft.  Syftet är att gemensamma tillgänglighetskrav för flera produkter och tjänster ska gälla i EU-ländernas lagar och regelverk. Föreläsaren

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft.  Syftet är att gemensamma tillgänglighetskrav för flera produkter och tjänster ska gälla i EU-ländernas lagar och regelverk. Föreläsaren Ann Bjellert förlorade i vuxen ålder sin syn och Ann kommer berätta kort om vägen från seende till blind, om vikten av bra rehabilitering, envishet samt attityder och bemötande. Ann berättar också om jämlikhetsarbetet i Botkyrka kommun och om vikten av digital tillgänglighet.

Om föreläsaren

Ann Bjellert arbetar på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun som utvecklingsledare för social hållbarhet med fokus på tillgänglighet och funktionsrätt. Hon är i grunden utbildad förskolepedagog men har även arbetat inom möbelbranschen, som lärare i punktskrift och som guide på utställningen ”Dialog i mörker”.

Läs hela
Inspelade sessioner.

Så här arbetar vi med införande av e-underskrifter på Kungliga biblioteket

Under våren 2021 har Kungliga biblioteket (KB) infört elektroniska underskrifter för att effektivisera det interna arbetet bl.a. pga coronaepidemin.
Efter ett kortare förstudiearbete som tog fasta

Under våren 2021 har Kungliga biblioteket (KB) infört elektroniska underskrifter för att effektivisera det interna arbetet bl.a. pga coronaepidemin.
Efter ett kortare förstudiearbete som tog fasta på verksamhetens behov, rättsliga förutsättningar och metoder för e-underskrifter, har en lösning införts för elektronisk signering av interna beslut. Nu arbetar man vidare i projektet ”E-underskrifter” med att införa digitalt beslutsfattande och möjlighet till e-underskrifter i flera processer, bl.a. för avtalssignering och beslutsstöd direkt i dokument- och ärendehanteringssystem.

  • Vilka faktorer påverkar och hur förhåller man sig till DIGGs och RA.s författningar och rekommendationer?
  • Erfarenheter så här långt av övergången till digitalt beslutsfattande

Jenny Bäckström, verksamhetsstrateg med mångårig bakgrund som arkivarie inom statliga myndigheter

 

Bodil Wennerlund, erfaren projektledare som bland annat arbetat med ärendehantering i offentlig förvaltning

Läs hela
Inspelade sessioner.

Gallring efter skanning – Praktikfall

Johanna Waage, arkivarie, Vinnova

Johanna Waage, arkivarie, Vinnova

Läs hela