Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (13 okt). 09.00-09.10

Moderator inleder dag 2

Erik Fichtelius

Erik Fichtelius

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 09.10-09.50

Vem bestämmer om informationen i en gemensam tjänst?

Tack vare digitala tjänster finns nya och bättre möjligheter att effektivisera verksamheten. Samverkan mellan olika organisationer har blivit enklare vilket leder till en rad fördelar

Tack vare digitala tjänster finns nya och bättre möjligheter att effektivisera verksamheten. Samverkan mellan olika organisationer har blivit enklare vilket leder till en rad fördelar för våra invånare.  

Gemensam informationshantering kräver en ny syn på informationsägarskap. Viktiga frågor behöver ett tydligt svar, såsom vem äger informationen och vem bestämmer om den gemensamma informationen. 

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. I en föreläsning berättar affärsområdeschef Sofie Zetterström informationshantering och tillhörande ägarskap när flera organisationer går ihop i en gemensam tjänst. 

Sofie Zetterström, affärsområdeschef och Manolis Nymark, jurist, Inera/1177

Manólis Nymark är jurist och certifierad informationssäkerhetsexpert (CISSP) med lång erfarenhet av IT-rätt. Han har bland annat varit ansvarig för IT-rättsliga frågor både vid Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och inom RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur. Han bedriver numera egen konsultverksamhet.

 

 

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 10.00-10.40

Molntjänster i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv

Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist och CISO, Sveriges Kommuner och Regioner

Jonas Nilsson har nästan 20 års erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet och jobbar nu som informationssäkerhetsspecialist på SKR. Jonas

Jonas Nilsson, informationssäkerhetsspecialist och CISO, Sveriges Kommuner och Regioner

Jonas Nilsson har nästan 20 års erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet och jobbar nu som informationssäkerhetsspecialist på SKR. Jonas innehar också rollen CISO på SKR. Han har tidigare jobbat på Danderyds Sjukhus AB som Informationssäkerhetssamordnare och på Försvarets Materielverk som informationssäkerhetsspecialist. Jonas är också certifierad revisor inom informationssäkerhet.

 

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 11.00-11.40

Offentlighetsprincipen och rätten till tillgång enligt art. 15 GDPR – hur hänger det ihop?

Begäran om allmän handling enligt offentlighetslagstiftningen eller begäran om registerutdrag enligt GDPR? Bestämmelserna kan verka förvillande lika både för allmänheten och för registratorer och handläggare

Begäran om allmän handling enligt offentlighetslagstiftningen eller begäran om registerutdrag enligt GDPR? Bestämmelserna kan verka förvillande lika både för allmänheten och för registratorer och handläggare hos myndigheterna. Therese Jigsved, jurist hos Kommunalförbundet Sydarkivera, guidar oss rätt och ger konkret vägledning för hantera förfrågningar korrekt.  

Ett axplock ur föreläsningen:

  • TF, OSL och GDPR – hur förhåller de sig till varandra?
  • Registrerades rättigheter enligt GDPR
  • Spridning på webben och känsliga personuppgifter
  • GDPR och arkivlagen
  • Registerutdrag enligt art 15 GDPR jämfört med offentlighetsprincipen

Therese Jigsved ansvarar för tjänsten som dataskyddsombud hos Kommunalförbundet Sydarkivera. Therese är utsedd till dataskyddsombud för de kommuner, kommunala bolag, regioner och kommunalförbund som är anslutna till tjänsten dataskyddsombud som Sydarkivera erbjuder sina medlemmar. Therese deltar också i Sydarkiveras verksamhet med utbildning och rådgivning när det gäller bland annat offentlighet och sekretess.

Therese har Jur kand-examen från Lunds universitet 1996 och har därefter främst jobbat inom kommunal verksamhet, bland annat som kanslichef i 13 år och kanslijurist i 5 år. Har flera års erfarenhet av att hålla utbildning i kommunalrätt, offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och dataskyddslagstiftning.

Therese Jigsved, DPO/Förbundsjurist, Kommunalförbundet Sydarkivera

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 12.50-12.30

Betrakta din myndighet från utsidan

Digitaliseringen hade kunnat bidra till ökad insyn i offentliga verksamheter. I stället har myndigheternas allmänna handlingar spridits ut i en snårskog av nya verksamhetssystem, digitala

Digitaliseringen hade kunnat bidra till ökad insyn i offentliga verksamheter. I stället har myndigheternas allmänna handlingar spridits ut i en snårskog av nya verksamhetssystem, digitala lagringsytor och kommunikationstjänster. Hur ska den vanliga medborgaren skaffa sig överblick? Det undrar Per Hagström, jurist och journalist. Han har lång erfarenhet av att hjälpa både nyhetsredaktioner och vanliga människor att få ut handlingar från myndigheter. I den här föreläsningen delar Per med sig av sitt utifrånperspektiv. Och så får du höra vad som hände när han besökte Sveriges största myndighet och bad att få ”titta i diariet”. 

Per Hagström, ansvarig utgivare på allmänhandling.se och reporter på polistidningen

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 13.30-14.10

E-tjänst för studieintyg 

Kan den nationella betygsdatabasen anpassas för att förenkla arbetet med att lämna ut betygskopior och avskrifter.

Suzanne Sandberg, arkivarie Malmö stadsarkiv och Ida Csernak, e-arkivarie, Eskilstuna

Kan den nationella betygsdatabasen anpassas för att förenkla arbetet med att lämna ut betygskopior och avskrifter.

Suzanne Sandberg, arkivarie Malmö stadsarkiv och Ida Csernak, e-arkivarie, Eskilstuna stadsarkiv

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 14.20-15.00

Hur tar man beslut när det är kris? 

På många håll gör pandemin det omöjligt att bedriva stabsarbetet på det klassiska sättet och istället har organisationer tvingats hitta digitala alternativ. Erik Borglund tittar

På många håll gör pandemin det omöjligt att bedriva stabsarbetet på det klassiska sättet och istället har organisationer tvingats hitta digitala alternativ. Erik Borglund tittar på vad pandemin, forskningen och Telenors nya, virtuella krisorganisation kan lära oss om stabsarbete ”post-Corona”.

Arbete med lägesbild är en av krisstabers centrala arbetsuppgifter, ett aktivt sätt att meningsskapa och förstå en pågående kris för att kunna ta fram välgrundade underlag för beslut. Lägesbilder byggs upp av urval av information som man inhämtar och/eller får sig tillgängligt på olika sätt. I klassiskt stabsarbete sker arbetet i fysiska rum där stabens medarbetare arbetar och i många fall använder sig av tekniska hjälpmedel som kan finnas i dessa stabsrum. Det arbetet kolliderar idag med rekommendationerna om distansering. Likväl måste det fortsätta. Och det finns lösningar att tillgå.

I detta seminarium kommer Erik Borglund, forskare vid RCR/FODI på Mittuniversitetet, att prata om lägesbild och informationsdelning ur ett klassiskt perspektiv och vilka utmaningar som idag finns kring arbetet med lägesbild/informationsdelning.

FODI – Forum för digitalisering

Erik Borglund, professor i arkiv- och informationsvetenskap, Mittuniversitetet

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 15.20-16.00

Kommunala samrådsgruppen informerar

Vi får en presentation av senaste nytt från den kommunala samrådsgruppen.

Ylva Lindblom, nuvarande ordförande inom Samrådsgruppen samt förbundsjurist SKR.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett

Vi får en presentation av senaste nytt från den kommunala samrådsgruppen.

Ylva Lindblom, nuvarande ordförande inom Samrådsgruppen samt förbundsjurist SKR.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn.

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och informationshantering.

Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 16.10-16.40

”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016, så varför känns det så? Frilansjournalisten Jack Werner berättar om källkritik, varför vi hela tiden

Människan blev inte sämre på källkritik över en natt 2016, så varför känns det så? Frilansjournalisten Jack Werner berättar om källkritik, varför vi hela tiden har fel och vad vandringssägner på sociala medier kan berätta.
 
Jack Werner är frilansjournalist. 2014 lanserade han tillsammans med två kollegor satsningen Viralgranskaren på tidningen Metro, som belönades med Stora journalistpriset. Han är programledare för SR-podden Creepypodden, och har skrivit böckerna ”Creepypasta – spökhistorier från internet” och ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”.
Läs hela
Live-sessioner (13 okt). 16.50-17.00

Moderator avrundar dag 2

Läs hela