Samverkan

FAI är en av organisationerna bakom SASS – Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet. SASS arrangerar Arkivens dag, Arkivveckan och Arkivpedagogiskt Forum i Sverige. I SASS ingår Riksarkivet, FAI, FALK, NLA och Svenska Arkivförbundet (FA+NAF) samt SKR. Riksarkivet och de fyra arkivföreningarna samt SKR har fasta möten två gånger om året.

Sass

 

 

 

 

 

 

A5_08fram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec-logo150px