Samverkan

Arkeion är en av organisationerna bakom SASS – Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet. SASS arrangerar Arkivens dag och Arkivveckan i Sverige. I SASS ingår Riksarkivet, Arkeion, NLA och Svenska Arkivförbundet samt SKR. SASS har fasta möten två gånger om året.

Sass

 

 

 

 

 

 

A5_08fram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec-logo150px