Vår verksamhet

FAI:s verksamhet utgår från den verksamhetsplan som årligen fastställs av årsmötet. Verksamhetens inriktning ska spegla såväl det nationella kulturarvet som modern informationshantering. Föreningen vill under året arbeta med såväl utåtriktade aktiviteter som att stärka föreningsstrukturen och basverksamheten. Vi vill hjälpa medlemmarna att utvecklas inom professionen och vara med och utveckla branschen genom att vara ett språkrör mot omvärlden.