Nyhetsbrev

Tidigare ordförandebrev och medlemsbrev som skickades fysiskt till medlemmarna har ersatts av ett digitalt nyhetsbrev som kommer ca 10 gånger om året.

Utskicket går ut till alla enskilda medlemmar och till de som är associerade till ett organisationsmedlemskap.

Har du tips om nyheter när det gäller arkiv, registratur och informationsförvaltning?

Kontakta Peter Wattman

peter.wattman@telia.com

Tel. +46(0)706554555