Konferens 12-14 oktober 2021

Använda information.

Ljuset i mörkret

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft.  Syftet är att gemensamma tillgänglighetskrav för flera produkter och tjänster ska gälla i EU-ländernas lagar och regelverk. Föreläsaren

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft.  Syftet är att gemensamma tillgänglighetskrav för flera produkter och tjänster ska gälla i EU-ländernas lagar och regelverk. Föreläsaren Ann Bjellert förlorade i vuxen ålder sin syn och Ann kommer berätta kort om vägen från seende till blind, om vikten av bra rehabilitering, envishet samt attityder och bemötande. Ann berättar också om jämlikhetsarbetet i Botkyrka kommun och om vikten av digital tillgänglighet.

Om föreläsaren

Ann Bjellert arbetar på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun som utvecklingsledare för social hållbarhet med fokus på tillgänglighet och funktionsrätt. Hon är i grunden utbildad förskolepedagog men har även arbetat inom möbelbranschen, som lärare i punktskrift och som guide på utställningen ”Dialog i mörker”.

Läs hela
Använda information. 10.00-10.40

Att nå fler genom andra – publicering av arkivdata på internationella plattformar 

Vi tror att vi kan nå fler och andra användargrupper genom att publicera urval av innehållet i NAD och Digitala forskarsalen på internationella plattformar som

Vi tror att vi kan nå fler och andra användargrupper genom att publicera urval av innehållet i NAD och Digitala forskarsalen på internationella plattformar som Archives Portal Europe, Europeana och Wikimedias plattformar (Wikimedia Commons, Wikidata och Wikipedia). I den här presentationen talar vi – Martin Bjersby och David Haskiya – om varför vi tror det och vad som krävs för att kunna göra det. 

David Haskiya är idag chef för Riksarkivets  enhet för digitala användarmöten. Tidigare har han arbetat för Riksantikvarieämbetet, Europeanastiftelsen och Wikimedia Sverige. Alltid med att göra kulturarvssamlingar tillgängliga digitalt – för forskning, för skolan, för tjänsteutveckling, eller helt enkelt för de som tycker kulturarv är intressant och kul! 

Twitter @DavidHaskiya

 

 

 

 

 

 

 

Martin Bjersby är verksam som arkivarie vid Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv.  

Martin har under lång tid haft olika roller i frågor kring digitalt tillgängliggörande, med särskilt fokus på Nationell Arkivdatabas (NAD) och Riksarkivets interna arkivinformationssystem Arkis. Under flera år var Martin nationell samordnare för Sveriges medverkan i den europeiska arkivportalen, Archives Portal Europe. 

 

Läs hela
Använda information. 15.20-16.00

City Faces – Historiska ansikten i nytt ljus 

I projektet Stadens ansikten – visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930  – kopplas historiska fotografiska porträtt ihop med historisk-biografiska data på sätt som bryter

I projektet Stadens ansikten – visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930  – kopplas historiska fotografiska porträtt ihop med historisk-biografiska data på sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält. Syftet är att skapa nya möjligheter för att tillgängliggöra, berika, beforska och pedagogiskt förklara visuell kultur och sociala strukturer under en period av intensiv urbanisering. I projektet samverkar Stadsmuseet och Stadsarkivet med forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet. Projektet beräknas löpa över fem år. Det förvaltas av Stadsmuseet och leds av museets forskningschef Rebecka Lennartsson. Huvudforskare är Mats Hayen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. En viktig del av projektet är utveckling av digital ansiktsigenkänningsteknik för historiska fotografier. Det arbetet leds av professor Anders Hast vid Uppsala universitet.

Mats Hayen är historiker och forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Han medverkar regelbundet som expert i tv, radio, tidningar och podcasts. Mottagare av Stadshistoriska institutets Yngve Larsson-pris 2015. Huvudforskare i det VR-finansierade projektet City Faces/Stadens ansikten 2021-2025. 

Mats Hayen, arkivarie, Stockholms stadsarkiv

Läs hela
Använda information. 16.10-16.50

Medborgarforskning och maskintolkning – att tillgängliggöra 1700-talstexter

Stockholms stadsarkiv har under våren 2021 försökt gifta folkbildning i handskriftstydning med tillgängliggörande av 1700-talshandlingar. Varje onsdag har allmänheten bjudits in till kostnadsfria kurser i

Stockholms stadsarkiv har under våren 2021 försökt gifta folkbildning i handskriftstydning med tillgängliggörande av 1700-talshandlingar. Varje onsdag har allmänheten bjudits in till kostnadsfria kurser i läsning av 1700-talshandstil och några kursdeltagare har bidragit med att translitterera text i plattformen Transkribus – den mest etablerade resursen för att maskintolka handskrifter. Förutom att engagera medborgare i meningsfull verksamhet syftar arbetet till att skapa en webbresurs där ett växande antal handskrifter görs sökbara och tillgängliga för allmänheten. 

Kettil Mannerheim, arkivpedagog, Stockholms stadsarkiv

Twitter: @Kettilikorthet

Delta i träningspass online

Läs hela