Konferens 13-14 oktober 2020

 

Konferensen som sätter informationen i centrum

Från skapande till bevarande

Konferensen genomförs i år som en helt digital konferens.Sändningen sker från Hilton. Det finns möjlighet för dig som deltagare att ge inspel, reflektioner och ställa frågor genom chattfunktionen i konferensappen. De frågor som inte får utrymme i sändningen besvaras så långt det är möjligt i konferensappen i efterhand.

Två välfyllda dagar med systematiskt arbete med informationshantering, mognadsmodeller, digitalt bevarande, gallring, databasarkivering, SharePoint, offentlighet och sekretess,  öppen data, internationell utblick, inspirations- och expertanföranden. En mötesplats för alla som jobbar med informationsförvaltning.

Ladda ner konferensprogrammet som PDF. (uppdaterat 2020-09-29)

FAI ÄR DEN LEDANDE BRANSCHFÖRENINGEN MED MER ÄN 30 år av konferensverksamhet och över 7000 nöjda deltagare

Konferensikon

Får vi presentera vår nya konferensikon – med informationen i centrum!

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenspriser

Nytt konferenspris har satts eftersom konferensen genomförs i höst som ett helt digitalt event. Halva konferenspriset jämfört med tidigare!

Medlemspris: 3 200 kr (medlem i FAI eller FALK)
Ej medlem: 3 700 kr

STUDENTPRIS

Att delta som student är gratis i år!

RABATTER

Medlemmar i FALK går till medlemspris på FAI konferensen

Sista anmälningsdag

6 oktober (ca 310 deltagare)

Avbokningsvillkor

Deltagarplats kan alltid överlåtas till kollega. Anmälan är avbokningsbar fram till och med 14 september 2020, en avbokningsavgift tas ut på 500 kronor. Efter 14 september är anmälan bindande.

Information med anledning av Corona

Vi har beslutat att genomföra konferensen som ett digitalt event och det kommer att finnas möjlighet att delta via LÄNK. Alla programpunkter kommer att kunna lyssnas på i efterhand – en månad efter konferensen. Du har möjlighet att ställa frågor till talare i Livesändning via vår konferensapp och chatta med andra deltagare samt besöka digitala utställarrum.

Upplysningar

FAI kansli, 08-121 513 21, info@fai.nu
Använd gärna hashtaggen #FAIkonferens vid delningar och diskussioner I sociala medier.

FOTOGRAFERING Vi tar ibland bilder och filmar på våra konferenser. Bilderna och filmerna kan kommat att användas i trycksaker och på webben. Som deltagare har du rätt att göra invändningar. Du kan läsa mer om föreningens behandling av personuppgifter på webbplatsen.