Priser och stipendier

Föreningen har sedan år 2000 (genom sin föregångare Arkivrådet AAS) delat ut ett årligt stipendium, stipendiet delas ut varje vår (sista ansökningstid är 1 april).

Vid arkivveckan 2017 togs beslut om att inrätta ett pris till Torbjörn Hörnfeldts minne. FAI-priset delas ut vid höstkonferensen varje år (sista dag för nomineringar är 1 september).