1953-1958

NameSizeHits
Asf 1953 112.2 MiB749

Innehåll 1953

 • Ingvar Andersson, Arkiv, samhälle och forskning, s 3-5
 • Sverker Arnoldsson, Några intryck från spanskamerikanska arkiv och bibliotek, s 6-11
 • Vagn Dybdahl, Erhvervsarkivet, forutsaetningar og resultater, s12-29
 • Björn Helmfrid, Holmens centralarkiv i Hult, s 30-48
 • Åke Kromnow, Företagsarkiven – ett brännande problemkomplex, s 49-58
 • Kurt Mellander, Hur ett arkiv uppbygges och förskingras. Studier i Varbergs kontrakts prostarkiv, s 59-63
 • Robert Swedlund, Kommunindelningsreformen och arkiven, s 64-70
 • Ingvar Andersson, Folkrörelsernas arkiv i Sverige, s 71-74
 • Olof Jägerskiöld, Riksarkivets filmsamling, s 75
 • Karl Mellander, Gårds- och släktarkivet från Hellerup (Halland) i Landsarkivet i Lund, s 78-79
NameSizeHits
Asf 1954 212.7 MiB981

Innehåll 1954

 • Alce Kromnow, Hur utrikesdepartementets arkiv arbetar , s.3
 • Alf A berg, En forskningsresa till Skottland och Irland, s.13
 • Einar Liljeroth, Stora Kopparbergs Bergslags arkiv, s. 22
 • Seued Johnson, Några anteckningar om Ulrica Eleonora församling
       i London och dess kyrkoarkiv, s. 37
 • H. Petrini; Merlo arkiv, s. 44
 • Nils F. Holm, Gallring i statliga arkiv, s. 58
 • J. Boisen Schmidt, Et nyt stadsarkiv, s. 66
 • Aktuell arkivlitteratur, s. 70
 • Aktuellt, s. 81
NameSizeHits
Asf 1956 3 S1 6518.3 MiB794
Asf 1956 3 S103 13810.6 MiB466
Asf 1956 3 S139-18513.5 MiB586
Asf 1956 3 S186 23512.8 MiB510
Asf 1956 3 S66 10211.2 MiB578

Innehåll 1956

 • Arkiv och arkivorganisation, s.  7
  Riksarkivarien Ingvar Andersson
 • Handlingarnas väg genom företaget, s. 17
  Kanslirådet Ake Kromnow, Utrikesdepartementet
 • Den sekundära arkivordningen. Proveniensprincip och arkivförteckning, s. 66
  Arkivarien Holger Wichman, Riksarkivet
 • Registrering av åtkomsthandlingar, juridiska dokument, kartor och ritningar, s.103.
  Arkivarien Curt Näsman, Svenska Cellulosa AB
 • Kontorstekniska hjälpmedel vid arkivering, s. 112
  Disponent Sven Lindberg, Remington Rand AB
 • Dokumentteknik, s. 139
  Byrådir. Karl A. Richter, Försvarets klassifikationscentral
 • Papper och skrivmaterial, s. 164
  stadsarkivarien Nils Staf, Stockholms stadsarkiv
 • Konservering av handlingar, s. 169
  Arkivarien Erik Grill, Riksarkivet
 • Gallringsproblemen, s. 172
  Förste arkivarien Nils F. Holm, Riksarkivet
 • Gallring i industriarkivs, s. 179
  Arkivarien Björn Helmfrid, Holmens Bruks och Fabriks AB
 • Fotografiska arbetsmetoder, s. 186
  Civilingenjör Olof Hagsten, Flygförvaltningen
 • Arkivfilmning, s. 207
  Arkivrådet Olof ]ägerskiöld, Riksarkivet
 • Arkivlokaler och deras inredning s. 215
  Arkivarien Jan Magnus Fahlström, Stockholms stadsarkiv
 • Aktuell arkivlitteratur, s. 220
  Fil. mag. Lars G. Lindqvist, ASEA

 

NameSizeHits
Asf 1958 410.3 MiB911

Innehåll 1958

 • .Arnold Sandberg, Kyrkliga arkiv i Sverige, s.3
 • Olof Jägerskiöld, Rundabordskonferensen i Zagreb den 23- 25 maj
  1957, s. l 9
 • Gösta Hahr, Wahrendorffska arkivet, s. 27
 • Emil Schieche, Intryck från en arkivresa i Tyskland, s. 49
 • Holger Wichman, Korsnäsbolagets arkiv, s. 56
 • Carl Sigfrid Lindstam , Boken av bokträ och pärrmen av pergament, s. 64
 • Holger Wichman, Arkivdepån i Norra Bankohuset ett femtioårigt
  provisorium, s. 70
 • Elsa Brita Grage, Carnegy &. Shepherds arkiv, s. 76
 • Sven Åstrand, Arkivfrågor i nyare litteratur, s. 79
 • Åke Kromnow, Näringslivets arkivdagar i Göteborg 9-10 dec. 1957, s. 94
 • Litteratur, s. 99