Konferens 12-14 oktober 2021

Verksamhetsinformation - Praktikfall. 11.00.11.40

Att utveckla arkiv- och diarieföringsprocesserna i en statlig myndighet

Erfarenheter av vad som har varit framgångsrikt respektive hindrande i arbetet med att skapa enhetliga och effektiva arkiv- och diarieföringsprocesser på Polismyndigheten när 23 myndigheter

Erfarenheter av vad som har varit framgångsrikt respektive hindrande i arbetet med att skapa enhetliga och effektiva arkiv- och diarieföringsprocesser på Polismyndigheten när 23 myndigheter slogs samman till en. Samverkan mellan processledning, verksamhetsstyrning och medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Annika Rodhe, processledare och gruppchef på Polismyndigheten med bakgrund som arkivarie

Läs hela
Verksamhetsinformation - Praktikfall. 11.50-12.30

Nordisk utblick – Praktikfall LVI (ISO 30300)

Tine berättar om ett praktikfall där hon använt standarderna i ISO 30300 serien för att driva ett förändringsarbete i ett företags informationshantering.

Tine Weirsøe, direktör för

Tine berättar om ett praktikfall där hon använt standarderna i ISO 30300 serien för att driva ett förändringsarbete i ett företags informationshantering.

Tine Weirsøe, direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Tine Weirsøe, direktør, Scandinavian Information Audit

Tine Weirsoe, scandinavian information audit

Läs hela
Verksamhetsinformation - Praktikfall. 13.30-14.10

Trafikverkets nya process informationshantering

I Trafikverket ligger alla delar av informationshantering under ett paraply. Det berättade Anneli om på FAI konferensen 2018. Under de senare åren har arbetet med

I Trafikverket ligger alla delar av informationshantering under ett paraply. Det berättade Anneli om på FAI konferensen 2018. Under de senare åren har arbetet med att integrera arbetet tagit bland annat formen av en gemensam informationshanteringsprocess.  Processen styr information på såväl typnivå och teoretiskt som mer praktiskt och flödesmässigt. Nu kommer Anneli tillbaka till FAI konferensen och berättar om hur man tänkt på Trafikverket.

Anneli Juujärvi, informationshanteringsstrateg och förvaltningsledare, Trafikverket

Johan Jacobsson, informationshanteringsspecialist, Trafikverket

 

Läs hela
Verksamhetsinformation - Praktikfall. 14.20-15.00

Att knyta ihop helheten i en stor region

Region Skåne kommer med start i höst att påbörja arbetet med breddinförandet av ett regiongemensamt Dokument- och ärendehanteringssystem. Lösningen används redan inom den politiska processen

Region Skåne kommer med start i höst att påbörja arbetet med breddinförandet av ett regiongemensamt Dokument- och ärendehanteringssystem. Lösningen används redan inom den politiska processen och den centrala diarieföringen och höstens startskott fokuserar främst på att erbjuda en säkrare och effektivare dokumenthantering för verksamheter som idag förvarar sina dokument i mer eller mindre bra lösningar. Man utvecklar därutöver en modul som kommer att ta höjd för en regional generisk bidragsprocess, vilken kommer att möjliggöra en smidigare lösning för medborgaren att digitalt söka stöd/bidrag men även effektiviserar och digitaliserar regionens hantering av stöden/bidragen och ger en bättre kontroll och uppföljningsmöjlighet för regionen.

Mikael Pankko, enhetschef stab och utveckling, Region Skåne

Läs hela