Nätverk

Vi kan skapa kontaktytor mellan nätverk och erbjuda informationskanaler som synliggör professionella nätverk. Är du intresserad av att publicera information om ditt nätverk, skicka en förfrågan till info@fai.nu.

Medlemsdrivna nätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Medlemsdrivna nätverk arbetar självständigt och utan finansiering, men får använda föreningen som plattform för nätverket, under förutsättning att man följer en av styrelsen fastställd policy. 

  • Nätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.
  • Nätverken kan även ge förslag på konferenser eller temadagar som föreningen bör arrangera.
  • Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom exempelvis en e-postlista samt stöd till nätverksmöten.

Lista med nätverk och grupper

Namn 

Syfte/typ

Kontakt

Frekvens

Mötesform

Arkivarier i Sverige

 

Facebook

  Facebookgrupp

Arkivarier vid centralmuseerna 

Nätverk för arkivarier som arbetar på museer huvudsakligen i Stockholm med omnejd. Vi försöker ses någon gång per år, antingen digitalt eller hos någon i nätverket. Syftet är främst omvärldsbevakning och att agera bollplank åt varandra.

Sektor och Remiss-instans 

 Maria Bring

 

 2 ggr per år Möten hos någon av museerna. Centralmuseerna (tidigare Ansvarsmuseer) består av 10 museer och fyra stiftelser huvudsakligen belägna i Stockholm.

Arkivnätverk Y

Arkivlänet Västernorrland (regionalt arkivnätverk)

Syftet är att dela erfarenheter och bistå i att reda ut frågor som uppstått i någons arbetsvardag. Ibland bjuds externa kompetenser in för att föredraga något specifikt. Nätverket vänder sig till kommunal personal i Y-län som har arkiv- och dokumenthanteringsfrågor som sitt arbete, helt eller delvis.

 Geografi Stefan Berggren 2 ggr/år Nätverket träffas två ggr/år, vår och höst, ett fysiskt och ett digitalt möte.
Arkivpedagogiskt Forum Intresse/Yrke

Eva Tegnhed

 

2 ggr per år  
Arkivverksamma i väst  Geografi  Facebook    

Berta-nätverket

För kommuner i norrort Stockholm

Sektor Ebba Södersten    
Bildarkivnätverket  Intresse      
Dalarnas arkivnätverk  Geografi Facebook    

E-Arkiv MITT

Dalakommunernas e-arkivsamverkan

 

Säters kommun

   

Nationella nätverket för e-arkiv

(e-arkivnätverket)

Nätverket riktar sig främst mot kommuner men även regioner och statliga verksamheter är välkomna

 Intresse

Lunds stadsarkiv

Henette Wester

 1-2 ggr per år  
Facebook gruppen Arkivarier i Sverige Yrke Facebook    

Kollegor emellan (SA)

Arkivarier i enskild sektor

Sektor Svenska arkivförbundet driver detta nätverk 4 ggr per år Digitala träffar
Landstingsarkiv i samverkan Sektor      
NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik   Webbsida    
Norrköpings arkivnätverk Geografi Elin Johansson Träffas 4 gånger per år Fysiskt och digitalt.
NäRA Arkivarier och registratorer inom energisektorn Sektor Anne-Marie Ershammar    
Nätverket för Sveriges registratorer  Yrke

 Mailadress

Facebook

Ett par gånger per år  Träffas hos någon av våra myndigheter/förvaltningar
Nätverk för universitetsarkivarier        
Registratorer i Sverige   Facebook   Facebookgrupp
SAMS – Statliga Arkivarier på Myndigheter i Stockholmsregionen  Sektor/Yrke Helena Sääf  4 ggr per år  Träffas hos någon av medlemsmyndigheterna

SC11

ISO/TC 46/SC 11. Archives/Records management

 

Internationellt

LinkedIn

Webbplats

 

LinkedIn grupp

SEHVSällskapet Emil Hildebrands Vänner Studenter / Alumni

Webbsida

Facebook

Arkivpub 1 g/ månad  

SOS-nätverket

Kommunarkiv söder om söder i Stockholm

Sektor

Helene Boman

   

Verksamma inom arkiv och informationsförvalning i kommunala bolag

Sektor

Facebook

   

Verksamma inom arkiv och informationsförvaltning i näringslivet

Statliga bolag m fl

Sektor

LinkedIn

2 ggr/år Vår och höstträff hos varandra