Nätverk

Vi kan skapa kontaktytor mellan nätverk och erbjuda informationskanaler som synliggör professionella nätverk. Är du intresserad av att publicera information om ditt nätverk, skicka en förfrågan till info@fai.nu.

Medlemsdrivna nätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Medlemsdrivna nätverk arbetar självständigt och utan finansiering, men får använda föreningen som plattform för nätverket, under förutsättning att man följer en av styrelsen fastställd policy. 

  • Nätverken bygger helt på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.
  • Nätverken kan även ge förslag på konferenser eller temadagar som föreningen bör arrangera.
  • Varje nätverk har en kontaktperson och föreningen erbjuder en grundstruktur genom exempelvis en e-postlista samt stöd till nätverksmöten.

Lista med nätverk

Namn 

Syfte/typ

Kontakt

Frekvens

Mötesform

Arkivarier vid centralmuseerna – AC

Sektor och Remiss-instans 

 Gertrud Nord

 

 2 ggr per år Möten hos någon av museerna. Centralmuseerna (tidigare Ansvarsmuseer) består av 10 museer och fyra stiftelser huvudsakligen belägna i Stockholm.

Arkivlänet Västernorrland (regionalt arkivnätverk)

 Geografi  Webbsida    
Arkivpedagogiskt Forum Intresse/Yrke

Eva Tegnhed

 

2 ggr per år  
Arkivverksamma i väst  Geografi  Facebook    
Benchmark Näringslivsarkivarier Sektor  LinkedIn    2 ggr per år
Dalarnas arkivnätverk  Geografiskt      
ENSAM – E-arkiv i Nationell SAMverkan  Intresse    1-2 ggr per år  Årliga ENSAM-möten
Facebook gruppen Arkivarier i Sverige Yrke Facebook    
Forum iFörvaltning  Intresse  Webbsida 2 träffar per år Hel- eller halvdags-seminarier, utbildning
Landstingsarkiv i samverkan Sektor      
NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik   Webbsida    
Norrköpings arkivnätverk Geografiskt      
NäRA Arkivarier och registratorer inom energisektorn Sektor Anne-Marie Ershammar    
Nätverket för Sveriges registratorer  Yrke

 Mailadress

Facebook

Ett par gånger per år  Träffas hos någon av våra myndigheter/förvaltningar
Nätverk för universitetsarkivarier        
SAMS – Statliga Arkivarier på Myndigheter i Stockholmsregionen  Sektor/Yrke Helena Sääf  4 ggr per år  Träffas hos någon av medlemsmyndigheterna
SEHVSällskapet Emil Hildebrands Vänner Studenter / Alumni

Webbsida

Facebook

Arkivpub 1 g/ månad  

Skärmavbild 2015-03-30 kl. 21.10.11