Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 13.30-14.10
Tema: Bevara eller gallra

Senaste nytt från riksarkivet

Vi får en rapportering av senaste nytt från Riksarkivet, nya föreskrifter RA:FS – exempelvis gallring efter skanning, nytt om tillsyn och leverans, aktuella regeringsuppdrag, frågor om bevarande och tillgänglighet, hållbarhet och formatfrågor som FormatE.

Petra Dornbusch, enhetschef

Fredrik, Lindberg, enhetschef

 

Anna-Kristina Andersson, utredare

Monika Jansson, utredare

 

Länkar: