Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (13 okt). 15.20-16.00
Tema: Bevara eller gallra

Kommunala samrådsgruppen informerar

Vi får en presentation av senaste nytt från den kommunala samrådsgruppen.

Ylva Lindblom, nuvarande ordförande inom Samrådsgruppen samt förbundsjurist SKR.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn.

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och informationshantering.