Bokutgivning

Föreningen har medverkat i två bokprojekt. Vi har inte bokutgivning som en stående verksamhet. Föreningen kan ge ekonomisk stöttning till individer eller föreningar som vill skriva böcker inom föreningens intresseområden.

Utgivna böcker