Temadagar

En temadag ger en möjlighet till fördjupning i ett specifikt ämne. Det kan vara ett ämne som tidigare förekommit på en konferens. Temadagar kan innehålla en workshop eller kurs. Formatet är en heldag eller halvdag.

Planerade temadagar 2019:

  • Temadag – Format (i samband med årsmötet 28 mars 2019)
  • Temadag – GDPR (i samband med årsdagen för GDPR maj 2019)