Temadagar

En temadag ger en möjlighet till fördjupning i ett specifikt ämne. Det kan vara ett ämne som tidigare förekommit på en konferens. Temadagar kan innehålla en workshop eller kurs. Formatet är en heldag eller halvdag.

Planerade temadagar:

  • Temadag – Planerar du också att införa LVI? 
  • Temadag – eArkiv och arkitektur