Konferens 12-14 oktober 2021

Den samhällsviktiga informationen. Inget klockslag

Överföring till tredje land efter Schrems II-domen 

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till USA, endast med stöd av Privacy Shield, antingen behöver sluta med detta eller luta sig mot en annan grund för att överföringen ska vara GDPR-kompatibel. 

Soheil Roshanbin, rättsutvecklare, Kronofogdemyndigheten 

Läs hela
Den samhällsviktiga informationen.

Från arkivredovisningen till Europeana!

Idag skapas en arkivredovisning i ett autonomt system utan någon koppling till omvärlden. Detta är en vanlig uppfattning,, men är det sant eller inte? Vi

Idag skapas en arkivredovisning i ett autonomt system utan någon koppling till omvärlden. Detta är en vanlig uppfattning,, men är det sant eller inte? Vi kan exportera information från arkivredovisningssystemet med hjälp av utbytesformaten EAD och EAC-CPF, i framtiden även med hjälp av RiC. Förutsättningarna finns för att arkivredovisningssystemen ska kunna interagera med sin omvärld! Ta del av aktuell information om utvecklingen och det pågående arbetet ut med utbytesformaten för arkivredovisning. Passa också på att lära dig mer om hur arkivformaten kan användas tillsammans med andra utbytesformat, det Europeiska byggnadsblocket för eArkivering och Europeana! 

Karin Bredenberg, metadatastrateg Sydarkivera, vice ordförande i internationell teknisk kommitté för arkivstandarder, Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards, TS-EAS

Läs hela
Den samhällsviktiga informationen.

Hur man kommunicerar arkiv

Samtal mellan representanter i FALK:s styrelse

Nils Mossberg, Energimyndigheten,  Ria Larsson, Kommunalförbundet Sydarkivera och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv

Samtal mellan representanter i FALK:s styrelse

Nils Mossberg, Energimyndigheten,  Ria Larsson, Kommunalförbundet Sydarkivera och Sara Håkansson, Uppsala stadsarkiv

Läs hela
Den samhällsviktiga informationen. 09.10-09.25

Riksarkivarien inleder Riksarkivets dag

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela
Den samhällsviktiga informationen. 15.20-16.00

Att flytta ett arkiv – framgångar och fallgropar 

80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Det är bara några av många siffror som kan beskriva processen att flytta

80 000 hyllmeter, 400 transporter, 10 000 utbytta arkivboxar och 1 lyftkran. Det är bara några av många siffror som kan beskriva processen att flytta Krigsarkivet till nya lokaler i Täby. Den största arkivflytt som Riksarkivet någonsin genomfört är nu i mål.

Morgan Svedlund, sektionschef, Riksarkivet

Läs hela