Publikationer

Föreningens medlemmar får nyhetsbrevet en gång i månaden, två periodiska tidskrifter, dels  Tidskriften Arkiv som utkommer med fyra nummer per år och dels  Arkiv, samhälle och forskning som utkommer med 1-2 nummer per år. Föreningen presenterar fortlöpande arkivlitteratur och kan ge stöd till bokutgivning.

Här kan du ladda ner Staffan Smedbergs klassiska kompendium – Att ordna och förteckna arkiv, utgåva 8