Registratorsyrket

Vad gör en registrator?

En registratorn är ”spindeln i nätet” när det gäller ärendehanteringen, är med när ärenden startar, genom ärendehanteringen och som slutligen är den som avslutar ärendet. Skulle någon behöva ta del av tidigare ärenden är det oftast registratorn som snabbt kan stå till tjänst. Det är vanligt att registratorer håller kurser för sina arbetskamrater och chefer inte bara om diarieföring utan om hela regelverket kring hanteringen av allmänna handlingar, sekretess och utlämnande.

Från att ha varit ett renodlat registreringsarbete handlar det mer om dokumentkontroll. Alltfler uppgifter delegeras till handläggare och registratorn eller dokumentcontrollern förmedlar verktyg och stöd för att verksamheten bättre ska kunna hantera sina handlingar och dokument. 

 

FAI_illustration_registrator_webb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratorer berättar

Ett stort antal personer delar i boken ”I handlingarnas centrum. Registratorer berättar” med sig av sina erfarenheter av registratorsyrket. Somliga författare ger en utförlig levnads- och arbetslivsbeskrivning. TAM-Arkiv har i samarbete med Arkivrådet AAS, fackförbunden ST och SKTF samt ett stort antal registratorer i myndigheter, landsting och kommuner tagit fram denna antologi som ger en analys av registratorsyrkets utveckling samt en unik inblick i ett viktigt yrke. Boken bjuder på levande skildringar av människor i vår vardag, människor som står i handlingarnas centrum.

En eller ett registratur?

Registraturen (en registratur) används för funktionen eller enheten , ibland kallas det istället registratorskontor. Ett registratur avsåg förr själva arkivet med de registrerade handlingarna (jämför riksregistraturet på Gustav Vasas tid). Däremot används ordet ett registratur alltmer sällan efter införandet av eArkiv och eDiarier.

Registratorsutbildningar

Det finns en utbildning på universitetsnivå för registratorer, Dokumenthantering för registratorer på Mittuniversitetet i Härnösand.

Registratorsnätverk

Det finns ett registratorsnätverk som har en stor och aktiv Facebook grupp som heter Registratorer i Sverige. Du kan också kontakta nätverket via  registratorer.sverige@gmail.com.