1961-1970

[wpfilebase tag=list id=15 tpl=data-table pagenav=1 /]

Innehåll 1961

 • Bertil Broome, Patronpapperet -ett stycke arkivhistoria, s. 3
 • Folke Sleman, Svenskt domboksmaterial före 1615, s. 21
 • Magnus Mörner, Intryck från några latinamerikanska
  arkiv 1958, s. 56
 • Sven Olsson, Arkiv och Hembygd, s. 68
 • Josef Edström, Inventering av enskilda arkiv i Väst-
  Sverige, s. 74
 • Enar Eskilsson, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, s.  79
 • Christina Meurling, Ägoskillnadsrätterna i Bjäre och
  Södra Åsbo, s. 84

[wpfilebase tag=list id=16 tpl=data-table pagenav=1 /]

Innehåll 1965

 • Ingvar Andersson, Arkivalier från S:t Barthélemys svenska tid, s 7-13
 • Reidar Omang, Arkivene som forskningsinstitusjoner, s 14-19
 • Marti Kerkkonen, Arkiven som forskningsinstituioner, s 20-24
 • Elsa Brita Grage, Några obeaktade källor till skiftets historia i Justitiekanslerns arkiv, s 25-35
 • Olof A. Hanquist, Archivo general de Indias, s 36-45
 • Magnus Mörner, En översikt över källmaterialet till Latinamerikas historia i svenska arkiv, s 46-96
 • Olof Jägerskiöld, Arkivterminologi, s 97-100

[wpfilebase tag=list id=17 tpl=data-table pagenav=1 /]

Innehåll 1966

 • Sven Lundkvist, Inventering av folkrörelsearkiv, s 7-12
 • Ulf Beijbom, Förenta staternas census som emigrationshistorisk källa, s 13-22
 • Rune Hedman, Det engelska arkivväsendet under omdaning, s 23-31
 • Alf Åberg, Tillkomsten av krigsarkivets första kartsamlingar, s 32-63
 • Lars Nilsson, Nödhjelpskomiténs i Sundsvall 1888 arkiv, s 64-69
 • Hans Andersson, Göteborgs drätselkammares arkiv intill 1910, s 70-74

Arkivfrågor i nyare litteratur

 • Conseil international des archives, s 75
 • Danmark och Norge, s 76-83
 • Storbritannien, s 84-85
 • Väst- och Östtyskland, s 86-92
 • Belgien och Frankrike, s 93-94
 • Förenta staterna, s 95-97
 • Latinamerika, s 98-102

[wpfilebase tag=list id=18 tpl=data-table pagenav=1 /]

Innehåll 1968

 • Jan Barklund, Kommunala arkiv och kommunalforskning, s 7-19
 • Bror-Erik Ohlsson, Inventeringar av folkrörelsearkiv i Södermanlands län, s 20-25
 • Karin Byström, Sveriges Radios arkiv, s 26-29
 • Per Clemensson, Ekmanska släktens arkivbildning i Göteborg, s 30-40
 • Ulf Beijbom, De äldsta svenska Chicagoförsamlingarnas kyrkoarkiv, s 41-53

Aktuell information

 • Nya arkivlokaler i Stora Kopparbergs arkiv, s 54
 • Inventering av arbetarrörelsens arkiv, s 55
 • Uppordnande av arkivet i Claëstorp, s 56-57
 • Anvisningar av skrivmateriel, s 58
 • Utredning om den moderna informationsbehandlingens databärare, s 59-60

Arkivfrågor i nyare litteratur

 • Svenska riksarkivet, s 61-62
 • Storbritannien, s 63-64
 • Frankrike, s 65-69
 • Spanien, s 70
 • Väst- och Östtyskland, s 71-77
 • Sovjetunionen, s 78-82
 • Förenta staterna, s 83-87
 • Latinamerika, s 88-89

[wpfilebase tag=list id=19 tpl=data-table pagenav=1 /]

Innehåll 1969

 • Torsten Hägerstrand, Kulturgeografiska synpunkter på arkiveringen av data, s 7-20
 • Rolf Adamson, Några principiella synpunkter med anledning av gallring, s 21-32
 • Josef Edström, Kan vårt 1800-talsmaterial räddas? Synpunkter på en amerikansk studie om papper, s 33-40
 • Stanislaw Nawrocki, Statlig arkivtjänst i Polen, s 41-56
 • Anna Christina Meurling, Godsarkiv på Axelvold, s 57-66
 • Lars Nilsson, Enskilda arkiv i landsarkivet i Vadstena, s 67-76
 • Ingvar Holmberg 1919-1958, s 77-78

Översikter och utredningar

 • Arkivläget inom Kungl. Maj:ts kansli, s 79-83
 • Förslag om gallring av hälso- och sjukvårdens arkiv, s 84-86
 • Folkrörelsearkiven i blickpunkten, s 87-90
 • Arkiveringstekniker och ADB, s 90-95
 • Den VI internationella arkivkongressen i Madrid, s 96-100

Arkivfrågor i nyare litteratur

 • Conceil international des archives, s 101-102
 • Storbritannien, s 103-107
 • Frankrike, s 108-109
 • Italien, s 110
 • Väst- och Östtyskland, s 111-116
 • Förenta staterna, s 117-119
 • Latinamerika, s 120-121

[wpfilebase tag=list id=20 tpl=data-table pagenav=1 /]

Innehåll 1970

 • Ingvar Ohlsson, Det arkivstatistiska systemet, s 7-13
 • Per Dalén, Forskning i sjukvårdens journalarkiv, s 14-17
 • Lars Nilsson, Gallringsfrågan, s 18-29
 • Hugo Karlsson, Jordbrukskommissionen i Västernorrlands län och dess arkiv, s 3053

Förteckningar över arkivfilmer

 • Krigsarkivets arkivfilmer av handlingar i utländska arkiv, s 54-65
 • Kungliga biblioteket, Mikrofilmade handskrifter i andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo, s 66-72

Översikter och utredningar

 • Rundabordskonferensen i Budapest den 23 till 25 september 1969, s 73-77
 • ISO-kongress i Stockholm, s 78-79
 • Förslag till arkivutbildning, s 79-81

Arkivfrågor i nyare litteratur

 • Conseil des international des archives, s 82
 • Danmark och Norge, s 82-89
 • Storbritannien, s 89-95
 • Frankrike, s 96-98
 • Italien, s 98
 • Spanien, s 99
 • Väst- och Östtyskland, s 99-101
 • Förenta staterna, s 102-105
 • Latinamerika, s 105-107