Medlemscaféer

FAI medlemsmöten, arkivcaféer och frukostmöten

Ett medlemskafé (arkivcafé) är ofta ett samarrangemang med en arkivinstitution eller arbetsplats som står för lokalerna. Formatet är två timmar senare eftermiddag. Innehåller 1-2 föredrag eller visningar med möjligheter till diskussioner. Kostnaden för dessa caféer är ofta låg och täcker en macka och kaffe. Ämnet för ett medlemscafé kan variera. Förslag finns att ha kortare inslag från den senaste konferensen eller temadagen.

Planerade arkivcaféer 2020/2021: