Arkiv, samhälle och forskning (ASF)

Tidskriften Arkiv, samhälle och forskning (ASF) ges ut av föreningen. Tidskriften utkommer med 1-2 nummer per år och stöds av Vetenskapsrådet. FAI:s medlemmar får tidskriften utan kostnad. För icke medlemmar finns möjlighet att köpa lösnummer eller prenumerera (400 kr/år).

Varje nummer av ASF innehåller någon eller några större artiklar. Rapporter från olika konferenser och seminarier är stående inslag, liksom bokrecensioner och översikter. Läsaren ges även inblick i aktuella frågor såsom pågående utredningar och förändrad lagstiftning. Ett visst utrymme finns alltid för debatt. Tidskriften har som målsättning att belysa internationella perspektiv. Detta sker bl. a. genom bidrag från utländska, framför allt nordiska, skribenter samt rapporter om läget i utländsk arkivlitteratur. 

 

I redaktionen för ASF ingår

Docent Örjan Simonson  (biträdande huvudredaktör); arkivarie Lars Lundqvist, Dokonria och FD Staffan Smedberg. 

nm_asf02

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentarkiv

Ett dokumentarkiv med alla nummer fram till 2009 och enstaka senare utgivningar, kommer läggas upp under hösten. Se i undermenyn till vänster.  Söker du ett nummer som inte finns tillgängligt på hemsidan? Kontakta: lars.lundqvist@fai.nu