Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (12 okt). 09.00-09.10

Moderator öppnar konferensen

Moderator: Erik Fichtelius

Erik Fichtelius är författare och journalist med 50 år inom public service. Ekot, Aktuellt och UR. Hedersdoktor i medie- och kommunikations-vetenskap och tidigare

Moderator: Erik Fichtelius

Erik Fichtelius är författare och journalist med 50 år inom public service. Ekot, Aktuellt och UR. Hedersdoktor i medie- och kommunikations-vetenskap och tidigare gästprofessor i journalistik. Två gånger vinnare av stora journalistpriset. De senaste åren har Erik  på KBs och regeringens uppdrag utrett en nationell biblioteksstrategi. 

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 09.10-09.50

Building Block eArchiving

Building Block eArchiving

The new Digital Decade is here, bringing new challenges. The eArchiving Building Block will up for them, helping you to preserve, migrate, trust

Building Block eArchiving

The new Digital Decade is here, bringing new challenges. The eArchiving Building Block will up for them, helping you to preserve, migrate, trust and reuse your data.

Fulgencio Sanmartín, policy officer, Digital Cultural Heritage and Interactive Technologies – European Commission.

 

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 10.00-10.40

Öppen källkod och öppna data – För en hållbar förvaltning!

Arbetsförmedlingen informerar om sin öppna data och innovationssatsningen Jobtech Development, där vi går från Ego till Eko och arbetar med öppna data och öppen källkod.

Arbetsförmedlingen informerar om sin öppna data och innovationssatsningen Jobtech Development, där vi går från Ego till Eko och arbetar med öppna data och öppen källkod. Inte bara för innovation utan också för hållbar förvaltning och transparens.

Utifrån lärdomar från Jobtech har vi analyserat systemlösningar baserat på öppen källkod, vilket ingår i en ny strategi för hantering och utveckling av myndighetens e-arkiv.

Föreläsare:

Jonas Södergren, tekniskt ansvarig, JobTech Development

Malin Åkerlund – Arkivarie, Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt – Arkivarie, Arbetsförmedlingen

 

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 11.00.11.40

Att utveckla arkiv- och diarieföringsprocesserna i en statlig myndighet

Erfarenheter av vad som har varit framgångsrikt respektive hindrande i arbetet med att skapa enhetliga och effektiva arkiv- och diarieföringsprocesser på Polismyndigheten när 23 myndigheter

Erfarenheter av vad som har varit framgångsrikt respektive hindrande i arbetet med att skapa enhetliga och effektiva arkiv- och diarieföringsprocesser på Polismyndigheten när 23 myndigheter slogs samman till en. Samverkan mellan processledning, verksamhetsstyrning och medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Annika Rodhe, processledare och gruppchef på Polismyndigheten med bakgrund som arkivarie

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 11.50-12.30

Nordisk utblick – Praktikfall LVI (ISO 30300)

Tine berättar om ett praktikfall där hon använt standarderna i ISO 30300 serien för att driva ett förändringsarbete i ett företags informationshantering.

Tine Weirsøe, direktör för

Tine berättar om ett praktikfall där hon använt standarderna i ISO 30300 serien för att driva ett förändringsarbete i ett företags informationshantering.

Tine Weirsøe, direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Tine Weirsøe, direktør, Scandinavian Information Audit

Tine Weirsoe, scandinavian information audit

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 13.30-14.10

Trafikverkets nya process informationshantering

I Trafikverket ligger alla delar av informationshantering under ett paraply. Det berättade Anneli om på FAI konferensen 2018. Under de senare åren har arbetet med

I Trafikverket ligger alla delar av informationshantering under ett paraply. Det berättade Anneli om på FAI konferensen 2018. Under de senare åren har arbetet med att integrera arbetet tagit bland annat formen av en gemensam informationshanteringsprocess.  Processen styr information på såväl typnivå och teoretiskt som mer praktiskt och flödesmässigt. Nu kommer Anneli tillbaka till FAI konferensen och berättar om hur man tänkt på Trafikverket.

Anneli Juujärvi, informationshanteringsstrateg och förvaltningsledare, Trafikverket

Johan Jacobsson, informationshanteringsspecialist, Trafikverket

 

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 14.20-15.00

Att knyta ihop helheten i en stor region

Region Skåne kommer med start i höst att påbörja arbetet med breddinförandet av ett regiongemensamt Dokument- och ärendehanteringssystem. Lösningen används redan inom den politiska processen

Region Skåne kommer med start i höst att påbörja arbetet med breddinförandet av ett regiongemensamt Dokument- och ärendehanteringssystem. Lösningen används redan inom den politiska processen och den centrala diarieföringen och höstens startskott fokuserar främst på att erbjuda en säkrare och effektivare dokumenthantering för verksamheter som idag förvarar sina dokument i mer eller mindre bra lösningar. Man utvecklar därutöver en modul som kommer att ta höjd för en regional generisk bidragsprocess, vilken kommer att möjliggöra en smidigare lösning för medborgaren att digitalt söka stöd/bidrag men även effektiviserar och digitaliserar regionens hantering av stöden/bidragen och ger en bättre kontroll och uppföljningsmöjlighet för regionen.

Mikael Pankko, enhetschef stab och utveckling, Region Skåne

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 15.20-16.00

City Faces – Historiska ansikten i nytt ljus 

I projektet Stadens ansikten – visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930  – kopplas historiska fotografiska porträtt ihop med historisk-biografiska data på sätt som bryter

I projektet Stadens ansikten – visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930  – kopplas historiska fotografiska porträtt ihop med historisk-biografiska data på sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält. Syftet är att skapa nya möjligheter för att tillgängliggöra, berika, beforska och pedagogiskt förklara visuell kultur och sociala strukturer under en period av intensiv urbanisering. I projektet samverkar Stadsmuseet och Stadsarkivet med forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet. Projektet beräknas löpa över fem år. Det förvaltas av Stadsmuseet och leds av museets forskningschef Rebecka Lennartsson. Huvudforskare är Mats Hayen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. En viktig del av projektet är utveckling av digital ansiktsigenkänningsteknik för historiska fotografier. Det arbetet leds av professor Anders Hast vid Uppsala universitet.

Mats Hayen är historiker och forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Han medverkar regelbundet som expert i tv, radio, tidningar och podcasts. Mottagare av Stadshistoriska institutets Yngve Larsson-pris 2015. Huvudforskare i det VR-finansierade projektet City Faces/Stadens ansikten 2021-2025. 

Mats Hayen, arkivarie, Stockholms stadsarkiv

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 16.10-16.50

Medborgarforskning och maskintolkning – att tillgängliggöra 1700-talstexter

Stockholms stadsarkiv har under våren 2021 försökt gifta folkbildning i handskriftstydning med tillgängliggörande av 1700-talshandlingar. Varje onsdag har allmänheten bjudits in till kostnadsfria kurser i

Stockholms stadsarkiv har under våren 2021 försökt gifta folkbildning i handskriftstydning med tillgängliggörande av 1700-talshandlingar. Varje onsdag har allmänheten bjudits in till kostnadsfria kurser i läsning av 1700-talshandstil och några kursdeltagare har bidragit med att translitterera text i plattformen Transkribus – den mest etablerade resursen för att maskintolka handskrifter. Förutom att engagera medborgare i meningsfull verksamhet syftar arbetet till att skapa en webbresurs där ett växande antal handskrifter görs sökbara och tillgängliga för allmänheten. 

Kettil Mannerheim, arkivpedagog, Stockholms stadsarkiv

Twitter: @Kettilikorthet

Delta i träningspass online

Läs hela
Live-sessioner (12 okt). 16.50-17.00

Prisutdelning och avrundning av dag 1

Årets FAI-pristagare presenteras. Priset utdelas årligen ut till minne av Torbjörn Hörnfeldts för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige ”FAI-priset”. Priset består av en prissumma och

Årets FAI-pristagare presenteras. Priset utdelas årligen ut till minne av Torbjörn Hörnfeldts för främjande av arkiv och informationsförvaltning i Sverige ”FAI-priset”. Priset består av en prissumma och ett diplom. I samband med prisutdelningen ska styrelsen presentera en motivering till årets utmärkelse.

Läs hela