Konferens 12-14 oktober 2021

Digitalisering - Bevarande. Inget klockslag

Överföring till tredje land efter Schrems II-domen 

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Domen innebär att aktörer i EU som överför personuppgifter till USA, endast med stöd av Privacy Shield, antingen behöver sluta med detta eller luta sig mot en annan grund för att överföringen ska vara GDPR-kompatibel. 

Soheil Roshanbin, rättsutvecklare, Kronofogdemyndigheten 

Läs hela
Digitalisering - Bevarande. 10.00-10.40

Att nå fler genom andra – publicering av arkivdata på internationella plattformar 

Vi tror att vi kan nå fler och andra användargrupper genom att publicera urval av innehållet i NAD och Digitala forskarsalen på internationella plattformar som

Vi tror att vi kan nå fler och andra användargrupper genom att publicera urval av innehållet i NAD och Digitala forskarsalen på internationella plattformar som Archives Portal Europe, Europeana och Wikimedias plattformar (Wikimedia Commons, Wikidata och Wikipedia). I den här presentationen talar vi – Martin Bjersby och David Haskiya – om varför vi tror det och vad som krävs för att kunna göra det. 

David Haskiya är idag chef för Riksarkivets  enhet för digitala användarmöten. Tidigare har han arbetat för Riksantikvarieämbetet, Europeanastiftelsen och Wikimedia Sverige. Alltid med att göra kulturarvssamlingar tillgängliga digitalt – för forskning, för skolan, för tjänsteutveckling, eller helt enkelt för de som tycker kulturarv är intressant och kul! 

Twitter @DavidHaskiya

 

 

 

 

 

 

 

Martin Bjersby är verksam som arkivarie vid Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv.  

Martin har under lång tid haft olika roller i frågor kring digitalt tillgängliggörande, med särskilt fokus på Nationell Arkivdatabas (NAD) och Riksarkivets interna arkivinformationssystem Arkis. Under flera år var Martin nationell samordnare för Sveriges medverkan i den europeiska arkivportalen, Archives Portal Europe. 

 

Läs hela
Digitalisering - Bevarande. 11.50-12.30

Nordisk utblick – Digital bevarandestrategi i Danmark

”Navigare necesse est…”- men hvordan navigerer vi på det digitale hav? 

Udtrykket ”Navigare necesse est” (det er nødvendigt at sejle) er tillagt den romerske hærfører Pompejus

”Navigare necesse est…”- men hvordan navigerer vi på det digitale hav? 

Udtrykket ”Navigare necesse est” (det er nødvendigt at sejle) er tillagt den romerske hærfører Pompejus og blev siden de tyske hansestæders motto. På mange måder kunne det også fungere som motto for arkiverne i den digitale verden. Vi bliver konstant udsat for nye udfordringer, nye digitale formater, nye valg, der skal træffes. Vi skal, kort sagt, finde ud af, hvordan vi som arkiver navigerer på det digitale hav, så vi kan sikre bevaringen af den digitalt skabte kulturarv for eftertiden. Hvilke ”sømærker” kan vi bruge til at sejle efter? Hvad skal vi lægge vægt på, når vi udformer forskrifter for myndighederne, udvælger formater til bevaring og specificerer de nødvendige metadata?  

Disse spørgsmål har vi inden for det seneste år forsøgt at besvare på Rigsarkivet i Danmark ved at gentænke og genformulere grundlaget for vores digitale bevaring. Resultatet blev dels en politik for digital arkivering, dels en mere målrettet strategi for digital bevaring. Politikken har fokus på hele datas livscyklus og fungerer som grundlag for arbejdet. Politikken fastsætter de ni vigtigste pejlemærker (”sømærker”), som anviser retningen for de valg, vi hele tiden skal tage. Strategien handler om, hvordan vi i den kommende år vil forsøge at konkretisere politikken i arbejdet med digital bevaring og anviser de indsatsområder, vi vil fokusere på. 

I dette indlæg vil enhedschef Jan Dalsten Sørensen fra det danske rigsarkiv præsentere politik og strategi og fortælle om erfaringerne med at bruge dokumenterne i praksis.  

Jan Dalsten Sørensen, enhetschef, Rigsarkivet i Danmark

 

Läs hela
Digitalisering - Bevarande. 16.10-16.50

Digitala informationsflöden – Bevarande och tillgänglighet – hur kan de gå hand i hand? 

Hur förhåller sig DIGGs uppdrag är att samordna, stödja och ansvara för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och

Hur förhåller sig DIGGs uppdrag är att samordna, stödja och ansvara för den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig med RA´s ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen och att verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i förvaltningsutvecklingen? 

I det gemensamma regeringsuppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samarbetar DIGG och RA. Vi ger en beskrivning av uppdragets syfte och vilka effekter det förväntas få för informationsutbyte, ansvarsfördelning för utveckling och förvaltning, mm. 

Daniel Antonsson, strateg, Digital utveckling, Myndigheten för digital förvaltning DIGG

 

Fredrik Lindberg, enhetschef, Enheten för utredning och utveckling, Riksarkivet 

Fredrik Samuelsson, utredare, Riksarkivet

Anna-Kristina Andersson, utredare Riksarkivet

Läs hela
Digitalisering - Bevarande. 09.10-09.50

Building Block eArchiving

Building Block eArchiving

The new Digital Decade is here, bringing new challenges. The eArchiving Building Block will up for them, helping you to preserve, migrate, trust

Building Block eArchiving

The new Digital Decade is here, bringing new challenges. The eArchiving Building Block will up for them, helping you to preserve, migrate, trust and reuse your data.

Fulgencio Sanmartín, policy officer, Digital Cultural Heritage and Interactive Technologies – European Commission.

 

Läs hela
Digitalisering - Bevarande. 10.00-10.40

Öppen källkod och öppna data – För en hållbar förvaltning!

Arbetsförmedlingen informerar om sin öppna data och innovationssatsningen Jobtech Development, där vi går från Ego till Eko och arbetar med öppna data och öppen källkod.

Arbetsförmedlingen informerar om sin öppna data och innovationssatsningen Jobtech Development, där vi går från Ego till Eko och arbetar med öppna data och öppen källkod. Inte bara för innovation utan också för hållbar förvaltning och transparens.

Utifrån lärdomar från Jobtech har vi analyserat systemlösningar baserat på öppen källkod, vilket ingår i en ny strategi för hantering och utveckling av myndighetens e-arkiv.

Föreläsare:

Jonas Södergren, tekniskt ansvarig, JobTech Development

Malin Åkerlund – Arkivarie, Arbetsförmedlingen

Rickard Lundstedt – Arkivarie, Arbetsförmedlingen

 

Läs hela