Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 11.50-12.30
Tema: Bevara eller gallra, Digitalisering - Bevarande

Nordisk utblick – Digital bevarandestrategi i Danmark

”Navigare necesse est…”- men hvordan navigerer vi på det digitale hav? 

Udtrykket ”Navigare necesse est” (det er nødvendigt at sejle) er tillagt den romerske hærfører Pompejus og blev siden de tyske hansestæders motto. På mange måder kunne det også fungere som motto for arkiverne i den digitale verden. Vi bliver konstant udsat for nye udfordringer, nye digitale formater, nye valg, der skal træffes. Vi skal, kort sagt, finde ud af, hvordan vi som arkiver navigerer på det digitale hav, så vi kan sikre bevaringen af den digitalt skabte kulturarv for eftertiden. Hvilke ”sømærker” kan vi bruge til at sejle efter? Hvad skal vi lægge vægt på, når vi udformer forskrifter for myndighederne, udvælger formater til bevaring og specificerer de nødvendige metadata?  

Disse spørgsmål har vi inden for det seneste år forsøgt at besvare på Rigsarkivet i Danmark ved at gentænke og genformulere grundlaget for vores digitale bevaring. Resultatet blev dels en politik for digital arkivering, dels en mere målrettet strategi for digital bevaring. Politikken har fokus på hele datas livscyklus og fungerer som grundlag for arbejdet. Politikken fastsætter de ni vigtigste pejlemærker (”sømærker”), som anviser retningen for de valg, vi hele tiden skal tage. Strategien handler om, hvordan vi i den kommende år vil forsøge at konkretisere politikken i arbejdet med digital bevaring og anviser de indsatsområder, vi vil fokusere på. 

I dette indlæg vil enhedschef Jan Dalsten Sørensen fra det danske rigsarkiv præsentere politik og strategi og fortælle om erfaringerne med at bruge dokumenterne i praksis.  

Jan Dalsten Sørensen, enhetschef, Rigsarkivet i Danmark