Konferens 12-14 oktober 2021

Digitalisering - Underskrift. 14.20-15.00

Att bevara elektroniska underskrifter med valideringsintyg 

Ett problem med elektroniska underskrifter är att deras kontrollfunktion med tiden inte längre kan garanteras. Ju längre tid som går sedan en elektronisk handling undertecknades

Ett problem med elektroniska underskrifter är att deras kontrollfunktion med tiden inte längre kan garanteras. Ju längre tid som går sedan en elektronisk handling undertecknades desto svårare blir det eftersom de certifikat som garanterar kontrollfunktionens giltighet förr eller senare blir ogiltiga. Vidare krävs kunskap för att avgöra om en undertecknad elektronisk handling uppfyller rättsliga krav.

Presentationen kommer att särskilt rikta sig in mot den valideringstjänst Digg avser att lansera, och hur den kan hjälpa er, både när det gäller att avgöra om en elektronisk handling är korrekt underskriven, och hur de valideringsintyg den skapar i framtiden kan användas för att besvara frågan om underskriften gjordes med ett certifikat som var giltigt vid tidpunkten för underskriften. Valideringsintyget avser att uppfylla de krav på och behov av arkivbeständighet hos allmänna handlingar som har elektroniska underskrifter. 

Roger Fagerud, IT-strateg, Myndigheten för digitalisering DIGG

Benjamin Yousefi, jurist, Riksarkivet

Läs hela
Digitalisering - Underskrift.

Så här arbetar vi med införande av e-underskrifter på Kungliga biblioteket

Under våren 2021 har Kungliga biblioteket (KB) infört elektroniska underskrifter för att effektivisera det interna arbetet bl.a. pga coronaepidemin.
Efter ett kortare förstudiearbete som tog fasta

Under våren 2021 har Kungliga biblioteket (KB) infört elektroniska underskrifter för att effektivisera det interna arbetet bl.a. pga coronaepidemin.
Efter ett kortare förstudiearbete som tog fasta på verksamhetens behov, rättsliga förutsättningar och metoder för e-underskrifter, har en lösning införts för elektronisk signering av interna beslut. Nu arbetar man vidare i projektet ”E-underskrifter” med att införa digitalt beslutsfattande och möjlighet till e-underskrifter i flera processer, bl.a. för avtalssignering och beslutsstöd direkt i dokument- och ärendehanteringssystem.

  • Vilka faktorer påverkar och hur förhåller man sig till DIGGs och RA.s författningar och rekommendationer?
  • Erfarenheter så här långt av övergången till digitalt beslutsfattande

Jenny Bäckström, verksamhetsstrateg med mångårig bakgrund som arkivarie inom statliga myndigheter

 

Bodil Wennerlund, erfaren projektledare som bland annat arbetat med ärendehantering i offentlig förvaltning

Läs hela
Digitalisering - Underskrift.

Gallring efter skanning – Praktikfall

Johanna Waage, arkivarie, Vinnova

Johanna Waage, arkivarie, Vinnova

Läs hela