Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (14 okt). 11.00-11.40
Tema: Bevara eller gallra

Covid i de enskilda arkiven – vad blir kvar då?  

Samtal med Anders Houltz, forskningschef, Centrum för Näringslivshistoria och Maud Almström Blom, funktionsansvarig främja enskilda arkiv, Riksarkivet, Anna Ketola, arkiv- och verk- samhetschef, Skånes arkivförbund, Catalina Benavente, arkivarie, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Susanne Nylund Skog, forskningsarkivarie, på Institutet för språk och folkminnen, Göteborgs universitet