Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (12 okt). 14.20-15.00
Tema: Verksamhetsinformation - Praktikfall

Att knyta ihop helheten i en stor region

Region Skåne kommer med start i höst att påbörja arbetet med breddinförandet av ett regiongemensamt Dokument- och ärendehanteringssystem. Lösningen används redan inom den politiska processen och den centrala diarieföringen och höstens startskott fokuserar främst på att erbjuda en säkrare och effektivare dokumenthantering för verksamheter som idag förvarar sina dokument i mer eller mindre bra lösningar. Man utvecklar därutöver en modul som kommer att ta höjd för en regional generisk bidragsprocess, vilken kommer att möjliggöra en smidigare lösning för medborgaren att digitalt söka stöd/bidrag men även effektiviserar och digitaliserar regionens hantering av stöden/bidragen och ger en bättre kontroll och uppföljningsmöjlighet för regionen.

Mikael Pankko, enhetschef stab och utveckling, Region Skåne