Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (12 okt). 11.50-12.30
Tema: Verksamhetsinformation - Praktikfall

Nordisk utblick – Praktikfall LVI (ISO 30300)

Tine berättar om ett praktikfall där hon använt standarderna i ISO 30300 serien för att driva ett förändringsarbete i ett företags informationshantering.

Tine Weirsøe, direktör för Scandinavian Information Audit som arbetar som konsult, revisor, undervisare och föredragshållare. Hon har mer än 30 år erfarenhet av dokument och  informationshantering inom flera verksamheter i de nordiska länderna, USA, Schweiz, Holland och Italien Hon var ordförande för den danska kommittén under arbetet med ISO 15489-familien i 10 år och ämnesansvarig för records management på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records Management) 2012-2018, Aalborg Universitet/Københavns Universitet (IVA).

Tine Weirsøe, direktør, Scandinavian Information Audit

Tine Weirsoe, scandinavian information audit