Konferens 12-14 oktober 2021

Live-sessioner (12 okt). 11.00.11.40
Tema: Verksamhetsinformation - Praktikfall

Att utveckla arkiv- och diarieföringsprocesserna i en statlig myndighet

Erfarenheter av vad som har varit framgångsrikt respektive hindrande i arbetet med att skapa enhetliga och effektiva arkiv- och diarieföringsprocesser på Polismyndigheten när 23 myndigheter slogs samman till en. Samverkan mellan processledning, verksamhetsstyrning och medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Annika Rodhe, processledare och gruppchef på Polismyndigheten med bakgrund som arkivarie