Konferens 16-17 oktober 2018

Format vid bevarande. 11.20-12.00

Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning,

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning, och kontroll av format i ursprungligt skick, samt vid tillsyn, rådgivning och överföring till bevarande.

Spåret presenterar vad som har gjorts hittills i projektet och vad som är planerat de närmaste åren. I fokus är arbetet med översynen av RA-FS 2009:2, samt framtagandet av kriterier för att utvärdera format nödvändiga för arkivbeständiga handlingar.      

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Format vid bevarande. 13.10-13.50

Vad gör ett format arkivbeständigt?

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

  • Vad

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

  • Vad är arkivbeständighet?

  • Vad är materiel och metoder (format)?

  •  Vad är ursprungligt skick?

  • Vad är funktionellt skick?

  • Vad som händer när en allmän handling inte är arkivbeständig?

    och utifrån det ska val av format utforskas – rätt format för rätt information.

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Format vid bevarande. 14.00-14.40

Det viktigaste kring PDF/A

Formatspåret i Wenströmsalen

Elin Jonsson, bevarandestrateg och Mattias Johansson, systemadministratör, båda från kommunalförbundet Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med

Formatspåret i Wenströmsalen

Elin Jonsson, bevarandestrateg och Mattias Johansson, systemadministratör, båda från kommunalförbundet Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med filformatet, praktiskt och tekniskt.

 

Läs hela
Format vid bevarande. 15.30-16.10

Hur bevarar man ljud och rörlig bild?

Formatspåret i Wenströmsalen

Medarbetare från Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE) berättar om hur de tänker om och arbetar praktiskt med ljud och

Formatspåret i Wenströmsalen

Medarbetare från Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE) berättar om hur de tänker om och arbetar praktiskt med ljud och rörlig bild för bevarande och tillgängliggörande. Format och valideringsverktyg kommer att definieras och förklaras med utgångspunkt i de riktlinjer som har tagits fram för digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar inom verksprojektet DIANA (Digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet) samt EU-projektet Preforma.

Håkan Malmberg och Joakim Andersson, arkivarier samt Douglas Gustafsson, mediatekniker. Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE), Riksarkivet. 

Läs hela
Format vid bevarande. 09.20-09.50

Spatiala format, CAD/BIM samt GIS

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i de flesta verksamheter  – den spatiala information – som skapar förutsättningar för oss att dokumentera och arbeta med viktiga funktioner i all  typer av samhällsbyggnadstjänster, antingen det handlar om byggande och förvaltande av vägar eller blåljus verksamheter som nyttjar vägarna. I vårt pass får ni en inblick i  det som är på gång, vilka utmaningar som finns med fokus på format, tillgängliggörande och ett till synes ”levande data”.
 
 
Läs hela
Format vid bevarande. 10.30-11.10

Hur vi förbereder oss för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivtjänst

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

 
 

 

 

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

   

 

 

Läs hela
Format vid bevarande. 11.20-12.00

Om e-underskrifter på dokument och bevarande

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur de flesta andra länder ser på frågan och de utmaningar det skapar

Roger Fagerud, förvaltningsledare, E-legitimationsnämnden (Myndigheten för Digital Förvaltning)

Läs hela
Format vid bevarande. 13.00-13.40

E-underskrifter på fastighetsavtal

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har gjorts. Fastighetsöverlåtelser behöver enligt gällande regler skrivas ned på papper och undertecknas fysiskt av parterna. Lantmäteriet ska på uppdrag av Näringsdepartementet utreda möjligheten att digitalisera överlåtelseavtalen. Utredningen ska redovisas 31/5-18 och ett syfte med utredningen är att underlätta för en statlig utredning av vad som kan kallas en digitalisering av jordabalken och närliggande regler. 

Läs hela