Konferens 16-17 oktober 2018

Arkivutredningen. 08.40-09.20

Arkivutredningen en lägesrapport

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie

 

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie

 

Läs hela
Arkivutredningen. 09.20-09.50

Arkivutredningen och riksarkivets framtida roll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela