Konferens 16-17 oktober 2018

E-Arkiv. 10.30-11.10

Hur vi förbereder oss för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivtjänst

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

 
 

 

 

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

   

 

 

Läs hela
E-Arkiv. 13.00-13.40

R7e-arkiv -erfarenheter kring samverkan mellan 11 landsting

Gemensamt spår Wallenbergsalen

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv och har sin hemvist i region Uppsala. E-arkivet är en samverkan mellan 11 landsting/regioner kring e-arkivering.

Gemensamt spår Wallenbergsalen

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv och har sin hemvist i region Uppsala. E-arkivet är en samverkan mellan 11 landsting/regioner kring e-arkivering. Det omfattar till största delen journalinformation men innehåller även data från ekonomi- personal och ärendehanteringssystem. Systemet började utvecklas 2008 och driftsattes 2011 och har sedan dess byggts ut för inleverans från de olika medlemslandstingen.

Leif Sandberg, förvaltningsledare, R7 eArkiv – ett samarbete mellan 11 landsting

 

Läs hela