Konferens 16-17 oktober 2018

Yrkesroll och arbetsmarknad. 10.30-11.10

Arbetsmarknad och yrkesroll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Paneldebatt om arbetsmarknadens efterfrågan och om utbildningarna inom sektorn motsvarar behovet.

Vår panel består av

AnnaTroberg,ordförande, DIK

 
Göran Samuelsson är universitetslektor och projektledare. Undervisar och forskar

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Paneldebatt om arbetsmarknadens efterfrågan och om utbildningarna inom sektorn motsvarar behovet.

Vår panel består av

AnnaTroberg,ordförande, DIK
  Göran Samuelsson är universitetslektor och projektledare. Undervisar och forskar vid Mittuniversitetet i arkiv och informationsvetenskap sedan 2004.

Katharina Prager, arkivkonsult och utbildare, har mångårig erfarenhet av  kompetensbehovet från åren som arbetsgivare och som konsult i offentlig verksamhet. Har även skrivit böcker om arkiv/dokumenthantering.

  Helena Sääf är konsultchef och konsult på ArkivIT. Hon har en bred bakgrund som projektledare, arkivarie, registrator, nämndsekreterare och administratör i både kommunal och statlig verksamhet.
 

Tomas Gustavsson

Thomas Gustavsson, affärsområdeschef på Knowit, brinner för att effektivisera arbetsprocesser och hantering av information. Med över 20 år i konsultbranschen och med en bred erfarenhet inom områden som spänner från system och teknik till affärsutveckling ser Thomas fram emot att diskutera kunders och arbetsgivares behov av kompetens, både för privat och offentlig sektor.

   
Läs hela