Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 1. 13.10-13.50
Tema: Format vid bevarande

Vad gör ett format arkivbeständigt?

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

  • Vad är arkivbeständighet?

  • Vad är materiel och metoder (format)?

  •  Vad är ursprungligt skick?

  • Vad är funktionellt skick?

  • Vad som händer när en allmän handling inte är arkivbeständig?

    och utifrån det ska val av format utforskas – rätt format för rätt information.

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet