Konferens 16-17 oktober 2018

Dataskyddsförordningen. 13.10-13.50

Dataskyddsförordningens betydelse för arbetet med verksamhetsinformationen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

  • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
  • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
  • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

  • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
  • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
  • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en ”snackis” på myndigheten?

Annica Rénud, arkivarie med samordningsansvar, Transportstyrelsen

 

Läs hela
Dataskyddsförordningen. 14.00-14.40

Dataskyddsförordningen och ostrukturerat material

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Om hur GDPR och andra krav möjliggör effektivare collaboration som t ex mail

Åsa Kidman,Digital Transformation Adviser, Microsoft

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Om hur GDPR och andra krav möjliggör effektivare collaboration som t ex mail

Åsa Kidman,Digital Transformation Adviser, Microsoft

Läs hela