Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 1. 15.30-16.10
Tema: Format vid bevarande

Hur bevarar man ljud och rörlig bild?

Formatspåret i Wenströmsalen

Medarbetare från Riksarkivets enhet för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE) berättar om hur de tänker om och arbetar praktiskt med ljud och rörlig bild för bevarande och tillgängliggörande. Format och valideringsverktyg kommer att definieras och förklaras med utgångspunkt i de riktlinjer som har tagits fram för digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar inom verksprojektet DIANA (Digitalisering av analoga ljud- och videoupptagningar i Riksarkivet) samt EU-projektet Preforma.

Håkan Malmberg och Joakim Andersson, arkivarier samt Douglas Gustafsson, mediatekniker. Enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE), Riksarkivet.