Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 10.30-11.10
Tema: E-Arkiv, Format vid bevarande

Hur vi förbereder oss för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivtjänst

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk