Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 08.40-09.20

Arkivutredningen en lägesrapport

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie

 

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Lars Ilshammar, regeringens särskilda utredare och riksbibliotekarie

 

Läs hela
Dag 2. 08.40-09.20

Informationen i centrum – från skapande till bevarande

Wenströmsalen

Nya krav ökar behoven av informationshantering och kompetens i organisationer

Hur ska man tänka inför val av systemstöd ?

Nya trender förändrar arkivariens roll gentemot verksamhet och

Wenströmsalen

Nya krav ökar behoven av informationshantering och kompetens i organisationer

Hur ska man tänka inför val av systemstöd ?

Nya trender förändrar arkivariens roll gentemot verksamhet och IT

 

 

 

 

 

 

 

Per-Thomas Lindberg, ECM konsult, Knowit

 

Läs hela
Dag 2. 09.20-09.50

Arkivutredningen och riksarkivets framtida roll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Karin Åström-Iko, riksarkivarie, Riksarkivet

Läs hela
Dag 2. 09.20-09.50

Spatiala format, CAD/BIM samt GIS

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i de flesta verksamheter  – den spatiala information – som skapar förutsättningar för oss att dokumentera och arbeta med viktiga funktioner i all  typer av samhällsbyggnadstjänster, antingen det handlar om byggande och förvaltande av vägar eller blåljus verksamheter som nyttjar vägarna. I vårt pass får ni en inblick i  det som är på gång, vilka utmaningar som finns med fokus på format, tillgängliggörande och ett till synes ”levande data”.
 
 
Läs hela
Dag 2. 10.30-11.10

Arbetsmarknad och yrkesroll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Paneldebatt om arbetsmarknadens efterfrågan och om utbildningarna inom sektorn motsvarar behovet.

Vår panel består av

AnnaTroberg,ordförande, DIK

 
Göran Samuelsson är universitetslektor och projektledare. Undervisar och forskar

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Paneldebatt om arbetsmarknadens efterfrågan och om utbildningarna inom sektorn motsvarar behovet.

Vår panel består av

AnnaTroberg,ordförande, DIK
  Göran Samuelsson är universitetslektor och projektledare. Undervisar och forskar vid Mittuniversitetet i arkiv och informationsvetenskap sedan 2004.

Katharina Prager, arkivkonsult och utbildare, har mångårig erfarenhet av  kompetensbehovet från åren som arbetsgivare och som konsult i offentlig verksamhet. Har även skrivit böcker om arkiv/dokumenthantering.

  Helena Sääf är konsultchef och konsult på ArkivIT. Hon har en bred bakgrund som projektledare, arkivarie, registrator, nämndsekreterare och administratör i både kommunal och statlig verksamhet.
 

Tomas Gustavsson

Thomas Gustavsson, affärsområdeschef på Knowit, brinner för att effektivisera arbetsprocesser och hantering av information. Med över 20 år i konsultbranschen och med en bred erfarenhet inom områden som spänner från system och teknik till affärsutveckling ser Thomas fram emot att diskutera kunders och arbetsgivares behov av kompetens, både för privat och offentlig sektor.

   
Läs hela
Dag 2. 10.30-11.10

Hur vi förbereder oss för e-arkivering i Statens servicecenters e-arkivtjänst

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

 
 

 

 

Formatspåret i Wenströmsalen

Lenka Medin, enhetschef Dokumentförvaltning och
Anna Hallberg Litzell, informationsstrateg på Statens fastighetsverk

   

 

 

Läs hela
Dag 2. 11.20-12.00

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

En kort genomgång av reglerna om arkivering av räkenskapsinformation i bokföringslagen och Bokföringsnämnden vägledning Bokföring. Arkivplaner och räkenskaper enligt BFNAR 2013:2

Anna Ersson, redovisningsexpert,

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

En kort genomgång av reglerna om arkivering av räkenskapsinformation i bokföringslagen och Bokföringsnämnden vägledning BokföringArkivplaner och räkenskaper enligt BFNAR 2013:2

Anna Ersson, redovisningsexpert, Bokföringsnämnden

 

Läs hela
Dag 2. 11.20-12.00

Om e-underskrifter på dokument och bevarande

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur

Formatspåret i Wenströmsalen

Roger Fagerud från e-legitimationsnämnden kommer att tala om det arbete som bedrivs i Sverige kring elektroniska underskrifter, hur det skiljer sig från hur de flesta andra länder ser på frågan och de utmaningar det skapar

Roger Fagerud, förvaltningsledare, E-legitimationsnämnden (Myndigheten för Digital Förvaltning)

Läs hela
Dag 2. 13.00-13.40

R7e-arkiv -erfarenheter kring samverkan mellan 11 landsting

Gemensamt spår Wallenbergsalen

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv och har sin hemvist i region Uppsala. E-arkivet är en samverkan mellan 11 landsting/regioner kring e-arkivering.

Gemensamt spår Wallenbergsalen

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv och har sin hemvist i region Uppsala. E-arkivet är en samverkan mellan 11 landsting/regioner kring e-arkivering. Det omfattar till största delen journalinformation men innehåller även data från ekonomi- personal och ärendehanteringssystem. Systemet började utvecklas 2008 och driftsattes 2011 och har sedan dess byggts ut för inleverans från de olika medlemslandstingen.

Leif Sandberg, förvaltningsledare, R7 eArkiv – ett samarbete mellan 11 landsting

 

Läs hela
Dag 2. 13.00-13.40

E-underskrifter på fastighetsavtal

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har gjorts. Fastighetsöverlåtelser behöver enligt gällande regler skrivas ned på papper och undertecknas fysiskt av parterna. Lantmäteriet ska på uppdrag av Näringsdepartementet utreda möjligheten att digitalisera överlåtelseavtalen. Utredningen ska redovisas 31/5-18 och ett syfte med utredningen är att underlätta för en statlig utredning av vad som kan kallas en digitalisering av jordabalken och närliggande regler. 

Läs hela
Dag 2. 13.50-14.30

Forskningsdata – en utmaning inom lärosätenas informationshantering

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Forskningen vid våra universitet och högskolor genererar mängder av information. Information som måste kunna delas med andra forskningsprojekt, tillgängliggöras, lagras och bevaras

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Forskningen vid våra universitet och högskolor genererar mängder av information. Information som måste kunna delas med andra forskningsprojekt, tillgängliggöras, lagras och bevaras över tid på ett säkert sätt. Detta kräver en infrastruktur som många lärosäten idag saknar resurser och kompetens för att bygga upp. För att hantera denna utmaning krävs ett samarbete mellan olika organisationer, avdelningar och kompetenser för att skapa en helhetssyn och för att konstruera fungerande lösningar. Stockholms universitet arbetar för att skapa enhetliga och gärna nationella lösningar med forskaren i fokus.

Margareta Ödmark, IT-arkivarie, Stockholms universitet

Läs hela
Dag 2. 15.00-15.40

Livräddande präst

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Johan Perwe berättar om sitt arbete i arkiven med boken “Livräddare: Bombprästen Erik Perwe på uppdrag i krigets Berlin”, som är baserad

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Johan Perwe berättar om sitt arbete i arkiven med boken “Livräddare: Bombprästen Erik Perwe på uppdrag i krigets Berlin”, som är baserad på samtida korrespondens, dagböcker och vittnesmål i svenska och tyska arkiv.  

Johan Perwe, journalist och historiker

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Jan C. Ljunggren

 

Läs hela