Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 13.00-13.40
Tema: Format vid bevarande

E-underskrifter på fastighetsavtal

Formatspåret i Wenströmsalen

David Suomalainen, utredare för Lantmäteriet kommer och talar om Lantmäteriets utredning kring elektroniska underskrifter på fastighetsavtal och några av de avvägningar som har gjorts. Fastighetsöverlåtelser behöver enligt gällande regler skrivas ned på papper och undertecknas fysiskt av parterna. Lantmäteriet ska på uppdrag av Näringsdepartementet utreda möjligheten att digitalisera överlåtelseavtalen. Utredningen ska redovisas 31/5-18 och ett syfte med utredningen är att underlätta för en statlig utredning av vad som kan kallas en digitalisering av jordabalken och närliggande regler.