Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 2. 09.20-09.50
Tema: Format vid bevarande

Spatiala format, CAD/BIM samt GIS

Formatspåret i Wenströmsalen

Göran Samuelsson, Trafikverket /Mittuniversitetet och Karl Olsson, arkivarie, Sveriges geologiska undersökning
I det här passet berör vi informationsflöden som får en allt större betydelse och plats i de flesta verksamheter  – den spatiala information – som skapar förutsättningar för oss att dokumentera och arbeta med viktiga funktioner i all  typer av samhällsbyggnadstjänster, antingen det handlar om byggande och förvaltande av vägar eller blåljus verksamheter som nyttjar vägarna. I vårt pass får ni en inblick i  det som är på gång, vilka utmaningar som finns med fokus på format, tillgängliggörande och ett till synes ”levande data”.