Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 1. 09.00-09.10

Moderator inleder konferensen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet är moderator för konferensens gemensamma spår. Det är andra året som Maria

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Maria Cavallin Aijmer, fil. Dr. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet är moderator för konferensens gemensamma spår. Det är andra året som Maria är vår moderator vid höstkonferensen.

 

Läs hela
Dag 1. 09.10-09.50

Regeringens digitaliseringsstrategi

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Åsa Zetterberg är chief digital officer på Enheten för digitalisering på Näringsdepartementet. Där har hon uppdraget att driva på genomförandet av regeringens

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Åsa Zetterberg är chief digital officer på Enheten för digitalisering på Näringsdepartementet. Där har hon uppdraget att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi. Åsa Zetterberg har tidigare varit sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering och har även suttit med i regeringens digitaliseringsråd och digitaliseringskommission.

Åsa Zetterberg, Government chief digital officer, Näringsdepartementet

Twitter @asazetterberg

Läs hela
Dag 1. 10.00-10.40

Lagstiftning som underlättar digitalisering

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Cecilia Magnusson Sjöberg. Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon är även ansvarig för digitaliseringsutredningen med syftet att skapa

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Cecilia Magnusson Sjöberg. Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon är även ansvarig för digitaliseringsutredningen med syftet att skapa rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.

Läs hela
Dag 1. 11.20-12.00

Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning,

Gemensam spår i Wallenbergsalen

Riksarkivets projekt FormatE ska kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, vägledningar, och information som förbättrar förutsättningarna för val, framställning, återgivning, och kontroll av format i ursprungligt skick, samt vid tillsyn, rådgivning och överföring till bevarande.

Spåret presenterar vad som har gjorts hittills i projektet och vad som är planerat de närmaste åren. I fokus är arbetet med översynen av RA-FS 2009:2, samt framtagandet av kriterier för att utvärdera format nödvändiga för arkivbeständiga handlingar.      

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Dag 1. 11.20-12.00

Protokoll vs mötesanteckningar

Extra programpunkt i Wenströmsalen

Vad skiljer protokoll från mötesanteckningar? Hur ser ansvarsfrågan ut och vad kan man tänka på före, under och efter ett möte?

Susanne Sznajderman-Rytz,

Extra programpunkt i Wenströmsalen

Vad skiljer protokoll från mötesanteckningar? Hur ser ansvarsfrågan ut och vad kan man tänka på före, under och efter ett möte?

Susanne Sznajderman-Rytz, CEO, Vertex Training AB

Läs hela
Dag 1. 13.10-13.50

Dataskyddsförordningens betydelse för arbetet med verksamhetsinformationen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

 • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
 • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
 • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

 • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
 • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
 • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en ”snackis” på myndigheten?

Annica Rénud, arkivarie med samordningsansvar, Transportstyrelsen

 

Läs hela
Dag 1. 13.10-13.50

Vad gör ett format arkivbeständigt?

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

 • Vad

Formatspåret i Wenströmsalen

Spåret fördjupar sig i FormatE och utgår från presentationen Riksarkivets strategi för arkivbeständiga format från det gemensamma spåret i Wallenbergsalen.

I fokus är frågor om,

 • Vad är arkivbeständighet?

 • Vad är materiel och metoder (format)?

 •  Vad är ursprungligt skick?

 • Vad är funktionellt skick?

 • Vad som händer när en allmän handling inte är arkivbeständig?

  och utifrån det ska val av format utforskas – rätt format för rätt information.

Benjamin Yousefi, juridisk och teknisk utredare och rådgivare, Riksarkivet

Läs hela
Dag 1. 14.00-14.40

Dataskyddsförordningen och ostrukturerat material

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Om hur GDPR och andra krav möjliggör effektivare collaboration som t ex mail

Representant från microsoft,Digital Transformation Adviser, Microsoft

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Om hur GDPR och andra krav möjliggör effektivare collaboration som t ex mail

Representant från microsoft,Digital Transformation Adviser, Microsoft

Läs hela
Dag 1. 14.00-14.40

Det viktigaste kring PDF/A

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille, metadataspecialist, och Mattias Johansson, systemadministratör, Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med filformatet, praktiskt

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille, metadataspecialist, och Mattias Johansson, systemadministratör, Sydarkivera

Så undviker du att gå vilse i PDF/A-djungeln. Hur funkar det med filformatet, praktiskt och tekniskt.

 

Läs hela
Dag 1. 15.30-16.10

LVI och Processen hantera information på Trafikverket

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Trafikverket har gjort en förstudie för att undersöka hur standaren Ledningssystem för verksamhetsinformation ISO 30301 m. fl. kan hjälpa myndigheten att

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Trafikverket har gjort en förstudie för att undersöka hur standaren Ledningssystem för verksamhetsinformation ISO 30301 m. fl. kan hjälpa myndigheten att styra skapande, märkning och bevarande av verksamhetsinformation. I samband med det har myndigheten också för första gången tagit fram en process för hanterande av (verksamhets)information. Anneli Juujärvi är förvaltningsledare i förvaltningsobjektet Informationsstyrning och har varit drivande i arbetet delar med sig av sina erfarenheter.

Anneli Juujärvi, informationshanteringsstrateg och förvaltningsledare, Trafikverket

Läs hela
Dag 1. 15.30-16.10

Hantering av audio och video – Hur funkar det?

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille och Mattias Jonsson, Sydarkivera

Formatspåret i Wenströmsalen

Annie Olandersson Stille och Mattias Jonsson, Sydarkivera

Läs hela
Dag 1. 16.20-17.20

Arkiven i ”rikets själ” – från Oxenstierna till dagens ämbetsmannaroll

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Gunnar Wetterberg, historiker och författare

130131 Författarporträtt Gunnar Wetterberg

 

Fotograf: Christine Olsson

 

 

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Gunnar Wetterberg, historiker och författare

130131 Författarporträtt Gunnar Wetterberg

 

Fotograf: Christine Olsson

 

 

Läs hela