Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 1. 11.20-12.00

Protokoll vs mötesanteckningar

Extra programpunkt i Wenströmsalen

Vad skiljer protokoll från mötesanteckningar? Hur ser ansvarsfrågan ut och vad kan man tänka på före, under och efter ett möte?

Susanne Sznajderman-Rytz, CEO, Vertex Training AB