Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 1. 13.10-13.50
Tema: Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningens betydelse för arbetet med verksamhetsinformationen

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

I dataskyddsförordningens kölvatten. Transportstyrelsen och GDPR

  • Kartlägga personuppgiftsbehandlingar i dokumenthanteringsplanen.
  • Söka i ”ostrukturerade handlingar”.
  • Förändra sättet att arbeta med och tänka kring handlingar.

Arkivfrågorna – en ”snackis” på myndigheten?

Annica Rénud, arkivarie med samordningsansvar, Transportstyrelsen