Konferens 16-17 oktober 2018

Dag 1. 15.30-16.10

LVI och Processen hantera information på Trafikverket

Gemensamt spår i Wallenbergsalen

Trafikverket har gjort en förstudie för att undersöka hur standaren Ledningssystem för verksamhetsinformation ISO 30301 m. fl. kan hjälpa myndigheten att styra skapande, märkning och bevarande av verksamhetsinformation. I samband med det har myndigheten också för första gången tagit fram en process för hanterande av (verksamhets)information. Anneli Juujärvi är förvaltningsledare i förvaltningsobjektet Informationsstyrning och har varit drivande i arbetet delar med sig av sina erfarenheter.

Anneli Juujärvi, informationshanteringsstrateg och förvaltningsledare, Trafikverket