Konferens 25-26 oktober 2016

Spår 1. 13.00–13.45

Nya dataskyddsförordningen

Spår 1 DAG 1

 • Förändringarna som kan påverka din verksamhet
 • Praktisk vägledning – så möter du de nya kraven!
 • Konkreta metoder för att påbörja anpassningen

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist,

Spår 1 DAG 1

 • Förändringarna som kan påverka din verksamhet
 • Praktisk vägledning – så möter du de nya kraven!
 • Konkreta metoder för att påbörja anpassningen

Lotta Hahn Kavtaradze, jurist, Privacyline AB

Lotta beskuren 1

Läs hela
Spår 1. 14.00–14.45

Vad kostar det att göra fel?

Spår 1 DAG 1

Stockholms läns landsting tar ett förnyat grepp om e-arkivering – ta del av deras slutsatser och strategier. Få gehör för livscykelperspektiv på informationen

Spår 1 DAG 1

Stockholms läns landsting tar ett förnyat grepp om e-arkivering – ta del av deras slutsatser och strategier. Få gehör för livscykelperspektiv på informationen i en organisation. Proaktivt samarbete inför en ny regiongemensam vårdinformationsmiljö ger stora möjligheter till utveckling inom arkivområdet för Västra Götaland, Skåne och Stockholm. 

 • Strategi för att få gehör för livscykelperspektiv på information 
 • Mellanlagring vs slutarkiv och omfattande konsolideringsprojekt och
 • 3 regioners väg mot en gemensam kravbild för slutarkiv i 3R 

Enes Ramovic, enhetschef Långsiktig informationsförvaltning, och Inger Mattsson, landstingsarkivarie, Landstingsarkivet i Stockholm

eArkivEnes RamovicLA ingermattson
Läs hela
Spår 1. 13.00–14.40

Processorienterad arkivredovisning – hur har det gått?

Spår 1 DAG 2

Lantmäteriet och den nya arkivredovisningen

 • Förankring hittills och vägen framåt

 • Kopplingen verksamhet och huvudprocess

 • Förbättringsarbete – den nya rollen

Jenny Svennewall, arkivarie, och Sandra Hjelmérus, funktionschef, Lantmäteriet

VIR-projektet

Spår 1 DAG 2

Lantmäteriet och den nya arkivredovisningen

 • Förankring hittills och vägen framåt

 • Kopplingen verksamhet och huvudprocess

 • Förbättringsarbete – den nya rollen

Jenny Svennewall, arkivarie, och Sandra Hjelmérus, funktionschef, Lantmäteriet

VIR-projektet i Stockholms läns landsting

Verksamhetsbaserad informationsredovisning – så lyckas du!

Cecilia Boström och Camilla Isaksson, tillsynsarkivarier, Landstingsarkivet i Stockholm

Tillsynsperspektiv på verksamhetsbaserad arkivredovisning och mätning av mognadsnivåer 

Sofia Söderquist och Patrik Höij, Riksarkivet

Läs hela