Konferens 25-26 oktober 2016

Speed-dating.

Formpipe

 
Erfarenheter från upphandling och införande av e-arkiv

Elias Caselunghe, produktägare och verksamhetskonsult och Joar Palm, affärsansvarig e-arkiv, svarar på frågor kring e-arkiv, med bakgrund av erfarenheter

 

Erfarenheter från upphandling och införande av e-arkiv

Elias Caselunghe, produktägare och verksamhetskonsult och Joar Palm, affärsansvarig e-arkiv, svarar på frågor kring e-arkiv, med bakgrund av erfarenheter från införandeprojekt.

 • Vad bör man tänka på när man ska upphandla?
 • Viktiga steg vid införande
 • Ett arkiv för många system
 • Leverantörsoberoende

Produkten Long-Term Archive är marknadens modernaste produkt för bevarande av digital information över tid. Närmare 70 procent av de upphandlingar av e-arkiv som genomförts de senaste åren har tillfallit Formpipe, med goda betyg för användbarhet i utvärderingarna.

Boka ditt pass NU>>

Två pass 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00

Sex pass 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 11.00-11.30
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30

qawlnvofugbtigxh4nwf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elias Casalinghe (Formpipe)

 

 

nklx4zcqx3irxqzo89pz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joar Palm (Formpipe)

 

ericsson_9318_347x257

 

 

 

 

 

 

Plats: Ericssonrummet (8 personer) – en trappa upp från Stora Foajén

Läs hela
Speed-dating.

Ida infront

Erfarenheter från mer än 20 e-arkivprojekt – frågor på det?

Fredrik Samson på Ida Infront har under de senaste 10 år varit delaktig i över 20

Erfarenheter från mer än 20 e-arkivprojekt – frågor på det?

Fredrik Samson på Ida Infront har under de senaste 10 år varit delaktig i över 20 e-arkivinföranden. Ta chansen och ställ frågor och diskutera utifrån just dina utmaningar inom e-arkivområdet.

Boka ditt pass NU>>

Sex pass att välja mellan 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00
 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30
 • 16.30-17.00
 • 17.00-17.30

Fyra pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.30-12.00

 

aaeaaqaaaaaaaaasaaaajdm5n2qymju1ltrjzjgtngzkzs05zdrklwqxzda3zduyzdawmq

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Samson (Ida infront)

nobel__9338_347x257

 

 

 

 

 

Plats: Nobelrummet: 8-10 personer ligger en trappa upp från Stora Foajén

Läs hela
Speed-dating.

Knowit

Knowit deltar med två olika ämnen:

Webbarkivering (25 okt)

 • Vad behöver göras för att komma igång? Hur gör andra? Vi diskuterar förutsättningarna ur ett verksamhetsperspektiv. Hur ska

Knowit deltar med två olika ämnen:

Webbarkivering (25 okt)

 • Vad behöver göras för att komma igång? Hur gör andra? Vi diskuterar förutsättningarna ur ett verksamhetsperspektiv. Hur ska man t.ex. tänka vad gäller arkivstrategi och gallringsfrågor?
 • Vi diskuterar olika alternativ för att arkivera webbplatser. Vilka verktyg och metoder finns för insamling? I vilka format kan den insamlade informationen lagras? Vi visar också exempel på hur den insamlade informationen kan tillgängliggöras.

Boka ditt Pass NU>>

Två pass att välja mellan 25 oktober:

 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30

Strategisk informationshantering ur ett livscykelperspektiv (26 okt)

 • Vad innebär en strategisk informationshantering ur livscykelperspektiv och vad får det för konsekvens för verksamheten? Finns det fördelar/nackdelar, och vad innebär det för rollerna kring arkiv- och dokumenthantering? Vilket förarbete och vilken förankring måste göras?
 • Vad kan marknaden leverera – vilka olika typer av IT-stöd finns det som kan stödja en strategisk informationshantering över hela livscykeln?
 • Vad behöver den upphandlande myndigheten tänka på när de olika typerna av IT-stöd skall upphandlas? Många upphandlande myndigheter tvingas tilldela leverantörer med systemlösningar som inte är av den typ de önskar. Vi ger tips om vad ni kan göra genom hela upphandlingsprocessen för att ni skall få en systemlösning och en leverantör som uppfyller era behov.

Boka ditt pass NU>>

Fyra pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.00-11.30

tg

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Gustavsson (Knowit)

aaeaaqaaaaaaaapraaaajguwzmrmmte0ltrknjitngziys05ztewltmxmzi5zgnlmzdhnw

 

 

 

 

 

 

 

Joel Norén Krutrök (Knowit)

enstrom-smal

 

 

 

 

 

Plats: Enströmrummet: 10-14 personer ligger en trappa upp från Stora Foajén

 

Läs hela
Speed-dating.

Kofax

Den ”Digitala Medarbetaren” är här!

Med hjälp av Kofax ”Robotic Process Automation” teknologi kan administrativa processer automatiseras och effektiviseras genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Oavsett

Den ”Digitala Medarbetaren” är här!

Med hjälp av Kofax ”Robotic Process Automation” teknologi kan administrativa processer automatiseras och effektiviseras genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter. Oavsett om behovet är att effektivisera befintliga processer, att aggregera data via open source, eller integrera befintliga verksamhets- och stödsystem, så kan den ”Digitala Medarbetaren” hjälpa till!

Är ni intresserade av att veta hur den ”Digitala Medarbetaren” kan hjälpa Er och Er verksamhet, är Ni välkomna att träffa Kofax ….

Boka ditt pass NU>>

Fyra pass att välja mellan 25 oktober:

 • 11.00-11.30
 • 11.30-12.00
 • 15.30-16.00
 • 16.00-16.30

Sju pass att välja mellan 26 oktober:

 • 09.00-09.30
 • 09.30-10.00
 • 10.00-10.30
 • 11.30-12.00
 • 13.00-13.30
 • 13.30-14.00
 • 14.00-14.30
 

per-bjorkman

 

 

 

 

 

 

Per Björkman (Kofax) 

 

FullSizeRender

 

 

 

 

 

Mikael Olsson (Kofax) 

 

crafoordrummet_oversikt

 

 

 

 

 

Plats: Crafoordrummet (en trappa upp från Stora Foajén)

 

Läs hela