Konferens 25-26 oktober 2016

Spår 2. 13.00-14.45

Kungliga biblioteket

Spår 2 DAG 1

Kungliga biblioteket delar med sig av sin mångåriga erfarenheter av att bevara den svenska delen av internet. E-plikt eller pliktleveranser – ta

Spår 2 DAG 1

Kungliga biblioteket delar med sig av sin mångåriga erfarenheter av att bevara den svenska delen av internet. E-plikt eller pliktleveranser – ta del av Kungliga bibliotekets arbete för att uppnå leveranser med en egen FGS. Ta också del av Kungliga bibliotekets arbete för att uppnå e-pliktsleveranser med FGS.

E-plikt med FGS

  • Vad ska levereras och hur
  • FGS-PUBL – En anpassning av FGS Paketstruktur för enskilda publikationer
  • Bevarande enligt OAIS-modellen – strategi och erfarenheter
  • Strategi för framtiden
Daniel Jansson, teknisk verksamhetsutvecklare, Kungliga biblioteket & Stina Degertstedt, bibliotekarie och metadataspecialist, Kungliga Biblioteket
 

Svenska webben – bevarande och tillgängliggörande

  • Erfarenheter och utveckling sedan 1997
  • Hur samlar man den svenska webben
  • Styrkor och svagheter mellan robotinsamling och e-plikt
  • Utmaningar och framtiden

Daniel Jansson, teknisk verksamhetsutvecklare, Enheten för digitalisering, Avdelningen för digitala samlingar, Kungliga biblioteket

daniel_jansson stina_degerstedt

 

Läs hela
Spår 2. 13.00–14.40

Rundabordssamtal om registratorns framtid

Spår 2 DAG 2
 
Tillsammans tar vi fram målbilden för den perfekta registraturen. Är ensam verkligen stark eller behövs en mer enad grupp och ett gemensamt mål? Vad krävs

Spår 2 DAG 2
 
Tillsammans tar vi fram målbilden för den perfekta registraturen. Är ensam verkligen stark eller behövs en mer enad grupp och ett gemensamt mål? Vad krävs av oss, men även av våra arbetsgivare? Hur kan vi förändra bilden av yrkesrollen registrator? Det och mycket mer kommer att diskuteras under rundabordssamtalet.
 
Alexandra Meija, registrator/arkivarie på Överförmyndarnämnden, Stockholms stad och FAI:s redaktör för tidskriften Arkiv
Alexandra_0695
Läs hela