Konferens 25-26 oktober 2016

Forskarspåret. 10.50–11.00

Välkomstord och introduktion

DAG 2 – 26 oktober
Moderator för forskarspåret Göran Samuelsson inleder.
Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet.

DAG 2 – 26 oktober
Moderator för forskarspåret Göran Samuelsson inleder.
Göran Samuelsson, universitetslektor, Mittuniversitetet.
Läs hela
Forskarspåret. 11.00–11.30

Ekonomi

DAG 2 – 26 oktober
Gustaf Juell-Skielse har lång erfarenhet som verksamhetskonsult hos bland andra Accenture och Acando. Han leder flera nationella och internationella projekt inom tjänsteinnovation, affärssystem

DAG 2 – 26 oktober
Gustaf Juell-Skielse har lång erfarenhet som verksamhetskonsult hos bland andra Accenture och Acando. Han leder flera nationella och internationella projekt inom tjänsteinnovation, affärssystem och öppna data. Han är Stockholms universitets koordinator för forskning inom e-government.
 
Gustaf Juell-Skielse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent Gustaf Juell-Skielse, Stockholms universitet är fil. dr. i data- och systemvetenskap
Läs hela
Forskarspåret. 11.30–12.00

Informationssäkerhet

DAG 2 – 26 oktober
Dan Harnesk är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och forskar och undervisar kring informationssystem med fokus på informationssäkerhet. Se YouTube

DAG 2 – 26 oktober
Dan Harnesk är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och forskar och undervisar kring informationssystem med fokus på informationssäkerhet. Se YouTube video där Dan berättar om Säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, en ny centrumbildning vid Luleå tekniska universitet.
 
Dan Harnesk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Harnesk, biträdande professor, Luleå tekniska universitet 
 
 
Läs hela
Forskarspåret. 13.00–13.30

Systemförvaltning (PM3)

DAG 2 – 26 oktober
Malin Nordström är informatiker med inriktning mot informationssystem, och har arbetat i många olika branscher. Sedan två år tillbaka arbetar hon

DAG 2 – 26 oktober
Malin Nordström är informatiker med inriktning mot informationssystem, och har arbetat i många olika branscher. Sedan två år tillbaka arbetar hon med vård som inriktning. Malins övergripande intresseområde är IT-governance med syfte att studera hur IT kan stödja vården. Hon är också upphovsman till governancemodellen pm3 som är flitigt använd för att skapa styrbarhet för verksamhet och IT i samklang.
 
Malin Nordström
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Nordström, Karolinska Universitetssjukhuset med uppdrag att etablera ett innovationslabb för eHälsa.
Läs hela
Forskarspåret. 13.30–14.00

Arkitektur

DAG 2 – 26 oktober
Håkan Enquist forskar och undervisar om utformning och förändring av verksamheter och verksamhetsnära IT-system. Han har under 30 år studerat samspelet

DAG 2 – 26 oktober
Håkan Enquist forskar och undervisar om utformning och förändring av verksamheter och verksamhetsnära IT-system. Han har under 30 år studerat samspelet mellan människor, kunskap och teknik i utveckling av komplexa verksamheter och informationssystem. Där har bland annat arkitektur och olika modeller för verksamhetsutveckling har stått i fokus.
 
Håkan Enquist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Enquist, lärare och forskare, Göteborgs universitet
 
Läs hela
Forskarspåret. 14.00–14.30

BIM ”Building Information Models”

DAG 2 – 26 oktober
Anders Lundqvist är till vardags ansvarig för LTU:s Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT. Han har omfattande erfarenhet av internationella relationer och

DAG 2 – 26 oktober
Anders Lundqvist är till vardags ansvarig för LTU:s Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT. Han har omfattande erfarenhet av internationella relationer och samarbeten tillsammans med Europa, Afrika, Sydamerika och Asien och med kunder som Teliasonera och Tullverket.
 

Anders kommer med utgångspunkt från EU-projektet DURAARK  (Durable Architectural Knowledge) tala om hur BIM har används i projektet och konsekvenserna för hur man hanterar informationen.Det inkluderar bland annat metoder för att:

  • Integrera skannade ritningar till befintlig ”Building Information Models”.
  • Semantiskt berika bygga modeller med ytterligare datamängder.
  • Bevara 3D-modeller för framtiden

 

Anders Lundqvist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Lundqvist, Luleå tekniska universitet
Läs hela
Forskarspåret. 15.10–15.50

Paneldebatt – informationshantering och värdering

DAG 2 – 26 oktober
INFORMATIONSHANTERING OCH VÄRDERING – OLIKA PERSPEKTIV
 
Moderator för forskarspåret ger en kort sammanfattning av olika perspektiv på informationshantering och värdering samt leder

DAG 2 – 26 oktober
INFORMATIONSHANTERING OCH VÄRDERING – OLIKA PERSPEKTIV
 
Moderator för forskarspåret ger en kort sammanfattning av olika perspektiv på informationshantering och värdering samt leder en paneldebatt. Paneldebatt med företrädare från olika professioner inom forskarspåret och Attila Rostoványi, ordförande i DIK som särskilt inbjuden gäst vid FAI:s höstkonferens.
 
attilarostovanyi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attila Rostoványi, ordförande i DIK
Läs hela